Portal:Kun-sū

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kun-sū kap chiàn-cheng ê Mn̂g-kháu-ia̍h

Chiàn-cheng sī chi̍t khoán siong-tùi tōa tīn ê jîn-kûn, pú-lūn bîn-cho̍k, kok-ka, cho͘-chit, siā-kûn chi kan ê chhiong-tu̍t chōng-hóng, te̍k-tiám sī kau-chiàn-chiá he̍k-chiá tùi bîn-chiòng sú-iōng tì-miā ê bú-chong po̍k-le̍k. Siang-pêng í-siōng kùi-hoán ê sè-le̍k chi kan ūi tio̍h chú-khoân, léng-thó͘, chu-goân, lí-liām téng būn-tê só͘ hoat-seng êchi̍t liân-sòa chiàn-e̍k, to̍h thang kóng sī chi̍t pái chiàn-cheng. Tong kâng chi̍t-ê kok-ka lāi-bīn ê sè-le̍k tùi-khòng, thang kóng sī lōe-chiàn.

Chi̍t kái chiàn-tò͘ sī siang hong í-siōng chi kan tan-to̍k iú-hān ê kau-chiàn. Chiàn-tò͘ tiāⁿ sī chiàn-e̍k tang-tiong hoat-seng--ê, ē-tàng ēng sî-kan, khong-kan kap hêng-tōng lâi tēng-gī. Chiàn-cheng it-poaⁿ sī koan-liân kiam liân-sio̍k ê chi̍t cho͘ chiàn-tò͘.

Kè-sio̍k liáu-kái kun-sū kap chiàn-cheng...

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

Anton Hoffmann ōe--ê piáu-hiān Bavaria Tē-5 Ông-ka Liân-tūi ê tô͘.
Wissembourg Chiàn-tò͘ hoat-seng tī 1870 nî 8 goe̍h 4 ji̍t. Wissembourg goân-lâi khí-siat bē-chió kun-sū siat-si, m̄-koh tī chêng kúi nî chhèng-phàu kap ī-soàn lóng sóa kòe pa̍t-ūi khì. Chóng-sī pún chng oá-ná sī Bayern, Strasbourg kap Alsace pak-pō͘ sio-thàng ê tiōng-iàu thong-tō. Tong-sî Phó͘-kok chhin-ông Friedrich Wilhelm hoat-peng hiòng Saarbrucken tang-pêng chhiam-lio̍k, kong-kek Wissembourg kap hū-kīn Hoat-kok hong-bīn Marie MacMahon phài i-ê Tē-jī Su-thoân, xhâm 8,600 peng-sū, chí-hui-koaⁿ sī Abel Douay chiong-kun, hông-siú iāu-sài Geisberg. Té-bé Hoat-kok chiàn-pāi, Douay chiàn-sí, MacMahon thè-peng tńg Wörth, ùi hia ka-ji̍p Wörth Chiàn-tò͘.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Kong-san khong-si̍pCredit: National Archives and Records Administration

1944 nî 10 goe̍h Tâi-oân ê Kong-san (tong-sî Ji̍t-gí kap Eng-gí hō Okayama) siū khong-si̍p ê Bí-kun hâng-khong siòng-phìⁿ.

2 goe̍h 25 ji̍t ê chiu-liân kì-sū

Lí kám chai-iáⁿ...

Germania

Kòe-soán ê ín-kù

Gertrude Stein
Gertrude Stein, Wars I Have Seen (1943–44 nî siá, 1945 chhut-pán),
kóng tio̍h Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

Lūi-pia̍t

Wikimedia