Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Toān-kì 1 goe̍h chiu-liân kì-sū

Chia sī Toān-kì portal ê 1 goe̍h chiu-liân kì-sū.

Subpage ê siat-kè: Portal:Toān-kì/Anniversaries/Layout.


3 goe̍h 1 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 1 ji̍t

Edit 1 goe̍h 1 anniversaries3 goe̍h 1 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 2 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 2 ji̍t

RIAN archive 850809 General Secretary of the CPSU CC M. Gorbachev (close-up).jpg
Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 2 anniversaries3 goe̍h 2 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 3 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 3 ji̍t

Edit 1 goe̍h 3 anniversaries3 goe̍h 3 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 4 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 4 ji̍t

Minamoto no Yoshinaka.jpg
Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 4 anniversaries3 goe̍h 4 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 5 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 5 ji̍t

臺灣第一位女醫師蔡阿信 First Female Taiwanese Medical Doctor Tsai A-Hsin in 1934.jpg
Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 5 anniversaries3 goe̍h 5 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 6 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 6 ji̍t

Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 6 anniversaries3 goe̍h 6 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 7 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 7 ji̍t

Publius Septimius Geta Louvre Ma1076.jpg
Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 7 anniversaries3 goe̍h 7 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 8 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 8 ji̍t

Hebe Camargo 3.jpg
Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 8 anniversaries3 goe̍h 8 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 9 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 9 ji̍t

Edit 1 goe̍h 9 anniversaries3 goe̍h 9 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 10 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 10 ji̍t

Edit 1 goe̍h 10 anniversaries3 goe̍h 10 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 11 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 11 ji̍t

Edit 1 goe̍h 11 anniversaries3 goe̍h 11 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 12 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 12 ji̍t

Virgil I. (Gus) Grissom portrait.jpg
Chhut-sì
Kòe-sin
Phah-m̄-kìⁿ

Edit 1 goe̍h 12 anniversaries3 goe̍h 12 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 13 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 13 ji̍t

Edit 1 goe̍h 13 anniversaries3 goe̍h 13 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 14 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 14 ji̍t

George Eastman 7.jpg
Chhug-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 14 anniversaries3 goe̍h 14 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 15 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 15 ji̍t

Edit 1 goe̍h 15 anniversaries3 goe̍h 15 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 16 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 16 ji̍t

Edit 1 goe̍h 16 anniversaries3 goe̍h 16 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 17 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 17 ji̍t

Elizabeth Alice Austen in June 1888.jpg
Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 17 anniversaries3 goe̍h 17 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 18 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 18 ji̍t

Edit 1 goe̍h 18 anniversaries3 goe̍h 18 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 19 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 19 ji̍t

Edit 1 goe̍h 19 anniversaries3 goe̍h 19 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 20 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 20 ji̍t

Edit 1 goe̍h 20 anniversaries3 goe̍h 20 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 21 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 21 ji̍t

Edit 1 goe̍h 21 anniversaries3 goe̍h 21 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 22 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 22 ji̍t

Edit 1 goe̍h 22 anniversaries3 goe̍h 22 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 23 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 23 ji̍t

Edit 1 goe̍h 23 anniversaries3 goe̍h 23 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 24 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 24 ji̍t

Edit 1 goe̍h 24 anniversaries3 goe̍h 24 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 25 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 25 ji̍t

Edit 1 goe̍h 25 anniversaries3 goe̍h 25 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 26 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 26 ji̍t

Edit 1 goe̍h 26 anniversaries3 goe̍h 26 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 27 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 27 ji̍t

Edit 1 goe̍h 27 anniversaries3 goe̍h 27 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 28 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 28 ji̍t

Edit 1 goe̍h 28 anniversaries3 goe̍h 28 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 29 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 29 ji̍t

Edit 1 goe̍h 29 anniversaries3 goe̍h 29 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 30 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 30 ji̍t

Edit 1 goe̍h 30 anniversaries3 goe̍h 30 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū

3 goe̍h 31 ji̍t

Portal:Toān-kì/Anniversaries/3 goe̍h/3 goe̍h 31 ji̍t

GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
Chhut-sì
Kòe-sin

Edit 1 goe̍h 31 anniversaries3 goe̍h 31 ji̍t tī Holopedia ê chiu-liân kì-sū