跳至內容

Powell Ô͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Powell Ô͘Bí-kok Colorado hô tē-2-tōa ê jîn-kong-ô͘, tiàm-tī Arizona ham Utah kau-kài ê só͘-chāi. Kū-tóe sī hō-chò Glen kiap, 1963 nî tī Page khí 1-ê chúi-pà kā i kui-ê im-tī chúi-tóe, piàn-chò 1-ê ô͘. Powell ô͘ sī chúi-khò͘ mā sī iû-lám ê só͘-chāi.

Powell ô͘ ê kéng-tì.

Chúi-khò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Powell ô͘ sī Colorado hô tē-2-tōa ê chúi-khò͘, phēng chúi-bóe ê Mead ô͘ khah sè-·chı̍t·sut·á. 1956 nî khai-sí khí Glen kiap chúi-pà, keng-kè 8 tang chiah khí hó-sè, lóng-chóng ēng 400-bān lı̍p-hong kong-chhioh ê âng-mn̂g-thô͘. Koh lâi ēng 3 tang ê sî-kan chng hoat-tiān-ki, kàu 1966 nî chiah chéng-sek khai-sí tún-chúi. Ô͘ siōng chhim ê só͘-chāi ū 170 kong-chhioh, pêng-kun sī 40m, ōe-tàng tún 330-ek lı̍p-hong kong-chhioh ê chúi, it-tit kàu 1980 nî chiah thâu-chı̍t-kài tún kah tīⁿ. Chit-kúi-nî khó͘-hoāⁿ, ô͘-chúi chhun khah liám 1-poàⁿ.

Glen kiap chúi-pà āu-piah tō sī Powell ô͘.

Iû-lám[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-tàu-sî ê Lêng-iûⁿ kiap

Bí-kok ê Kok-ka kong-hn̂g ho̍k-bū-chhù tī chia siat-lı̍p Glen kiap iû-lám khu, 1-tang ū 200-gōa-bān lâng khì chhit-thô. Chú-iàu ê gī-niū sī tiò-hî, sái-chûn, lō͘-iâⁿ kap peh-soaⁿ.

Hù-kīn thang-hó chhit-thô ê só͘-chāi ū

  • Khêng-kiô kok-ka kó͘-chek sái-chhia bô-hoat-tō͘ kàu-ūi, ài chē-chûn khì.
  • Lêng-iûⁿ kiap sī téng-koâⁿ oe̍h ē-kha khoah ê kiap. Kam-á-sek ê soaⁿ-piah tī jı̍t-thâu chiò-·lo̍h-lâi ê sî sek-chúi chiâⁿ-chán, kah-ì lia̍p-iáⁿ ê lâng chiâⁿ-hèng khì. Nā lo̍h-hō͘ ê sî sī chúi beh kè ê só͘-chāi, 1997 nî bat ū lâng hō͘ chúi lâu-·khì, chit-má kui-tēng ài seng-khì Page ê lú-hêng-siā chù-bûn, ū lâng chhōa chiah ōe-tàng khì.
  • Thih-tê oan tī ô͘-ê chúi-bóe bô-jōa-hn̄g ê só͘-chāi, Colorado hô oat 1-ê 180° ê oan kan-na thih-bé-tê ê hêng. Ū lō͘ thang peh khì soaⁿ-téng khoàⁿ sai-chiò-jı̍t, mā ōe-tàng ùi koh-khah chúi-bóe ê Lees bé-thâu chē-chûn khì iû-lám.
  • Glen kiap chúi-pà ê pān-kong-se̍k ū chhōa-lâng khì chham-koan chùi-pà lōe-pō͘, m̄-bián khioh-chîⁿ.
Lake Powell Map

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Lake Powell