Séng (Tiong-hoâ Bîn-kok)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Séng (省) sī Tiong-hôa Bîn-kok ê tē-it kip hêng-chèng-khu, iû Hêng-chèng-īⁿ tit-hat, ē-kha thóng-hat koān kap chhī. Bîn-kok kiàn-kok ê sî, siat 22 ê séng, lo̍h-bóe cheng-ka kàu 35 ê séng. 1949 nî, Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú sit-khì Tāi-lio̍k ê léng-thó͘, sóa lâi Tâi-oân, kan-na chhun Tâi-oân-séng kap Hok-kiàn-séng.

Piàn-kek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pak-iûⁿ Chèng-hú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-sī Séng Sūn-sī Séng Sūn-sī Séng Sūn-sī Séng
01 Tit-lē 07 Soaⁿ-sai 13 Ô͘-pak 18 Sù-chhoan
02 Hōng-thian 08 Kang-so͘ 14 Ô͘-lâm-séng 19 Kńg-tang
03 Kiat-lîm 09 An-hui 15 Siám-sai 20 Kńg-sai
04 Hek-liông-káng 10 Kang-sai 16 Kam-siok 21 Hûn-lâm
05 Soaⁿ-tang 11 Hok-kiàn 17 Sin-kiong 22 Kùi-chiu
06 Hô-lâm 12 Chiat-kang

Kok-bîn Chèng-hú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-hō Séng Kán-siá Séng-hōe Tē-lí-khu Pian-hō Séng Kán-siá Séng-hōe Tē-lí-khu
01 Kang-so͘ So͘ Tìn-kang Hôa-tiong 19 Siám-sai Siám Se-an Hôa-pak
02 Chiat-kang Chiat Hâng-chiu Hôa-tiong 20 Kam-siok Kam Lân-chiu Hôa-pak
03 An-hui Oán Ha̍p-pûi Hôa-tiong 21 Lêng-hā Lêng Gîn-chhoan Sài-pak
04 Kang-sai Kàm Lâm-chhiong Hôa-tiong 22 Chheng-hái Chheng Se-lêng Sai-pō͘
05 Ô͘-pak Go̍k Bú-chhiong Hôa-tiong 23 Sui-oán Sui Kui-sui Sài-pak
06 Ô͘-lâm Siong Tn̂g-soa Hôa-tiong 24 Chhat-hap-ní Chhat Tiuⁿ-hoân Sài-pak
07 Sù-chhoan Chhoan Sêng-to͘ Hôa-tiong 25 Jia̍t-hô Jia̍t Sêng-tek Sài-pak
08 Se-khong Khong Khong-tēng Sai-pō͘ 26 Liâu-lêng Liâu Sím-iông Tang-pak
09 Hok-kiàn Bân Hok-chiu Hôa-lâm 27 An-tong An Thong-hòa Tang-pak
10 Tâi-oân Tâi Tâi-pak Hôa-lâm 28 Liâu-pak Iâu Liâu-goân Tang-pak
11 Kńg-tang Oa̍t Kńg-chiu Hôa-lâm 29 Kiat-lîm Kiat Kiat-lîm Tang-pak
12 Kńg-sai Kùi Kùi-lîm Hôa-lâm 30 Siông-kang Siông Bó͘-tan-kang Tang-pak
13 Hûn-lâm Tian Khun-bêng Hôa-lâm 31 Ha̍p-kang Ha̍p Ka-bo̍k-su Tang-pak
14 Kùi-chiu Khiâm Kùi-iông Hôa-lâm 32 Hek-liông-kang Hek Pak-an Tang-pak
15 Hô-pak Chheng-oán Hôa-pak 33 Jūn-kang Jūn Chê-chê-hap-ní Tang-pak
16 Soaⁿ-tang Ló͘ Chè-lâm Hôa-pak 34 Heng-an Heng Hái-lia̍p-ní Tang-pak
17 Hô-lâm Ū Khai-hong Hôa-pak 35 Sin-kiong Sin Te̍k-hòa Sai-pō͘
18 Soaⁿ-sai Chìn Thài-goân Hôa-pak