Sîn tī Ki-tok-kàu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ki-tok-kàu tùi Sîn (神) mā ū Siōng-tè (上帝), Thian-chú (天主), he̍k-chiá sī Thiⁿ-pē (天父) téng kiò-hoat. Tī Ki-tok-kàu sìn-gióng kap i ê tiat-ha̍k, kan-ta ū chi̍t-ê sîn tī--leh. Chóng-sī tī bô-kâng sî-tāi, bô-kâng phài-pia̍t, tùi sîn ê sèng-chit ê ké-soeh to ū cheng-chha.

Miâ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

"Siōng-tè" kap "thian-chú", sī khah-chá Ki-tok-kàu thoân kòe Tang-iûⁿ bûn-hòa ê sî chioh chāi-tē khài-liām só͘ hō ê miâ. "Siōng-tè" chú-iàu sī kok Sin-kàu kàu-hōe teh ēng; nā tī Thian-chú-kàu, thoân-thóng sī kiò "thian-chú." Chóng-sī, tī Sin-kàu mā ū chi̍t koá phài-pia̍t chú-tiūⁿ kan-ta ēng "sîn" chit jī khah hó-sè.

Sîn/Siōng-tè ê sú-iōng tī Hàn-bûn Sèng-keng ê hoan-e̍k mā sī siū lâng chim-chiok ê būn-tê, ū-ê Sin-kàu Sèng-keng ū hun "Sîn pán" kap "Siōng-tè pán."

Nā tī kàu-hōe í-gōa, "Siōng-tè" chit-ê hō-miâ khak-sit chin liû-hêng. Hiān-sî sè-sio̍k kóng-ōe nā bô te̍k-pia̍t soeh-bêng, tiāⁿ sī piáu-sī Ki-tok-kàu ê sîn.

Ti Hi-lia̍p-gí, sîn kiò θεός (: theós), tī La-teng-gíDeus. Tī Tek-gíGott.

Iâ-hô-hoa[siu-kái | kái goân-sí-bé]

"Iâ-hô-hoa" sī Sèng-keng tang-tiong tùi Sîn ê chheng-hō chi it, chú-iàu ēng tī Kū-iok. In-ūi hoan-e̍k ê koan-hē, tī kok pán-pún chhut-hiān ê sò͘-liōng bô-kâng, ū-ê pán-pún goân-choân kā thè-oāⁿ chò "Sîn" he̍k-chiá kî-tha kiò-hoat. Chit-ê miâ tī Hi-pek-lâi-gí pún-sin tāi-khài sī "goá tī-leh" ia̍h "i tī-leh" ê ì-sù.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]