Sòaⁿ-khui chheⁿ-thoân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chhiⁿ-thoân NGC 3572 kao i-ê chiu-ûi.

Sòaⁿ-khui chhiⁿ-thoân (散開星團) sī tī kāng chi̍t ê hun-chú-hûn lāi-té ê kúi-pah lia̍p kàu kúi-chheng lia̍p hêng-chhiⁿ só͘ hêng-sêng ê chhiⁿ-thoân. Tī Gîn-hô-hē lāi-té í-keng hoat-hiān chì-chió 1,100 ê sòaⁿ-khui chhiⁿ-thoân.

Tī in se̍h Gîn-hô-hē tiong-sim ūn-choán ê sî, kan-na óa-khò bî-jio̍k ê tiōng-le̍k kā in giú chò-hóe, koh chin iông-ī in-ūi hām kî-thaⁿ chi̍p-thoân ia̍h khì-thé-hûn ê kīn-kū-lī chiap-chhiok lâi óa-kái.

Sòaⁿ-khui chhiⁿ-thoân ê siū-miā thong-siông chí-ū kúi-ek tang, m̄-koh chió-sò͘ chit-liōng te̍k-pia̍t tōa ê ē-tàng chûn-oa̍h kúi-nā cha̍p-ek tang. Chham chit-liōng koh-khah tōa ê kiû-chōng chhiⁿ-thoân sio-pí, sòaⁿ-khui chhiⁿ-thoân khah bô hiah chē lia̍p hêng-chhiⁿ, chûn-oa̍h ê sî-kan mā khah té.