跳至內容

Sù-hong hâng-lia̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sù-hong hâng-lia̍t (Hàn-jī: 四方行列), mā kiò-chò hong-tīn (Hàn-jī: 方陣), sī chōa kap khiā ê sò͘-liōng pêⁿ-pêⁿ ê hâng-lia̍t. Chi̍t ê n kai sù-hong hâng-lia̍t (Hàn-jī: n階四方行列), ū n chōa kap n khiā, tiō sī hâng-lia̍t. Chi̍t ê sù-hong hâng-lia̍t, piáu-ta̍t khah bêng-hián ·leh, tiō sī

Te̍k-sû chióng-lūi

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tùi-kak hâng-lia̍t kap saⁿ-kak hâng-lia̍t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tùi-kak hâng-lia̍t tiō sī chú-tùi-kak-sòaⁿ lóng m̄ sī lêng, kî-thaⁿ lóng sī lêng ê sù-hong hâng-lia̍t. Chún-kóng chú-tùi-kak-sòaⁿ ê téng-thâu (ia̍h-sī ē-kha) lóng sī lêng, tiō hō-chò ē-saⁿ-kak hâng-lia̍t ((ia̍h téng-saⁿ-kak hâng-lia̍t)).

Tan-ūi hâng-lia̍t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tan-ūi hâng-lia̍t tiō sī chú-tùi-kak-sòaⁿ lóng sī chi̍t, kî-thaⁿ lóng sī lêng ê sù-hong hâng-lia̍t.

Khó-ge̍k hâng-lia̍t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khó-ge̍k hâng-lia̍t tiō sī ū ge̍k hâng-lia̍t ê sù-hong hâng-lia̍t. Khó-ge̍k hâng-lia̍t it-tēng sī hui-te̍k-ī hâng-lia̍t.

Tùi-thīn hâng-lia̍ t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tùi-thīn hâng-lia̍t tiō sī choán-tì kah i ka-kī sio-kâng ê sù-hong hâng-lia̍t, i.e. . Chhoa̍h tùi-thīn hâng-lia̍t tiō sī boán-chiok ê sù-hong hâng-lia̍t. Tùi ho̍k sù-hong hâng-lia̍t lâi kóng, kiōng-tam choán-tì kah i ka-kī sio-kâng ·ê, kiô-chò Hermite hâng-lia̍t, i.e. ; nā-chún sī , tiō kiò-chò chhoa̍h Hermite hâng-lia̍t.

Ti̍t-kau hâng-lia̍t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ti̍t-kau hâng-lia̍t tiō sī choán-tì kah ge̍k sio-kâng ê sù-hong hâng-lia̍t, i.e. . Tńg-se̍h hâng-lia̍t sī chi̍t chióng te̍k-sû ê ti̍t-kau hâng-lia̍t, in ê hâng-lia̍t-sek lóng sī chi̍t. Tùi ho̍k sù-hong hâng-lia̍t lâi kóng, kiōng-tam choán-tì kah ge̍k sio-kâng ·ê, kiô-chò Unitary hâng-lia̍t, i.e. .

Chiàⁿ-tēng hâng-lia̍t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chèng-kui hâng-lia̍t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hâng-lia̍t-sek

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kò͘-iú-ta̍t kap kò͘-iú hiòng-liōng

[siu-kái | kái goân-sí-bé]