Saⁿ-kak hâm-sò͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Saⁿ-kak hâm-sò͘: chèng-hiân, û-hiân, chèng-chhiat, û-kat, chèng-kat, û-chhiat

Saⁿ-kak hâm-sò͘ (三角函數) sī tī sò͘-ha̍k tiong chia̍p-chia̍p sú-iōng ê chi̍t chióng koan-î kak-tō͘ ê hâm-sò͘. Saⁿ-kak hâm-sò͘ tī saⁿ-kak-hêng kap îⁿ-hêng ê kí-hô sèng-chit ê gián-kiù tiong, ū chin tiōng-iàu ê chok-iōng; lēng-gōa iā sī teh gián-kiù chiu-kî hâm-sò͘ ê ki-chhó sò͘-ha̍k kang-khū. Tī sò͘-ha̍k hun-sek lāi-bīn, saⁿ-kak hâm-sò͘ iā pī tēng-gī chò bû-kiông kip-sò͘ ia̍h-sī te̍k-tēng ê bî-hun hong-têng-sek ê kái.

Chia̍p-khoàⁿ ê saⁿ-kak hâm-sò͘ ū chèng-hiân, û-hiân kap chèng-chhiat. Tī hâng-hái-ha̍k, chhek-hōe-ha̍k kap kang-têng-ha̍k téng-téng kî-thaⁿ ha̍k-kho tiong, iā ē sú-iōng tio̍h û-chhiat, chèng-kat kap û-kat téng-téng saⁿ-kak hâm-sò͘. Bô-kāng ê saⁿ-kak hâm-sò͘ chi-kan ē-ēng lī-iōng kí-hô tit-koan ia̍h-sī kè-sǹg lâi tit-tio̍h, chia-ê koan-hē-sek hō-chò saⁿ-kak hêng-téng-sek.