Seⁿ-sêng tùi-khòng bāng-lō͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
GAN deepfake seⁿ-sêng ê lâng-bīn.

Seⁿ-sêng tùi-khòng bāng-lō͘ (生成對抗網絡), Eng-gí hō-chò generative adversarial network (GAN), sī bô-kàm-tok ha̍k-si̍p ê chi̍t khoán hong-hoat. Seⁿ-sêng tùi-khòng bāng-lō͘ thàu-kòe nn̄g ê sîn-keng bāng-lō͘ hō͘-siong chhit-thô ê hong-sek lâi chìn-hêng ha̍k-si̍p. Chit khoán bāng-lō͘ iû Ian Goodfellow téng lâng tī 2014 nî thê-chhut. Goân-sí ê seⁿ-sêng tùi-khòng bāng-lō͘ iû chi̍t ê seⁿ-sêng bāng-lō͘ (generator) kap chi̍t ê piān-pia̍t bāng-lō͘ (discriminator) chó͘-sêng. Kî-tiong, seⁿ-sêng bāng-lō͘ tùi chiâm-chāi khong-kan (latent space) tiong sûi-ki chhú-iūⁿ chò-ûi su-ji̍p, i-ê su-chhut kiat-kó ài chīn-liōng bô͘-hóng hùn-liān-chi̍p tiong ê chin-si̍t iūⁿ-pún. Piān-pia̍t bāng-lō͘ ê su-ji̍p sī chin-si̍t iūⁿ-pún ia̍h seⁿ-sêng bāng-lō͘ ê su-chhut, i-ê bo̍k-tek sī beh kā seⁿ-sêng bāng-lō͘ ê su-chhut tùi chin-si̍t iūⁿ-pún tiong siūⁿ pān-hoat piān-pia̍t chhut-lâi, ah seⁿ-sêng bāng-lō͘ ài siūⁿ pān-hoat khi-phiàn piān-pia̍t bāng-lō͘. Nn̄g ê bāng-lō͘ hō͘-siong tùi-khòng kap put-toàn tiâu-chéng chham-sò͘, chòe-āu ài hō͘ piān-pia̍t bāng-lō͘ bô-hoat-tō͘ piān-pia̍t seⁿ-sêng bāng-lō͘ ê su-chhut kiat-kó sī chin ia̍h-sī ké.