Seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k (生物統計學) sī thóng-kè-ha̍k ê goân-lí kap hong-hoat tī seng-bu̍t-ha̍k gián-kiù tiong ê èng-iōng, sī chi̍t mn̂g èng-iōng sò͘-ha̍k, siōng chia̍p-khòaⁿ ê sī èng-iōng tī i-ha̍k.

Bo̍k-tek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī seng-bu̍t-ha̍k, i-ha̍k, lông-ha̍k téng ê gián-kiù tiong, ha̍p-lí tek chìn-hêng tiau-cha ia̍h si̍t-giām siat-kè, kho-ha̍k tek chéng-lí, hun-sek siu-chi̍p tit-tio̍h ê chu-liāu, sī seng-bu̍t thóng-kè ê kin-pún jīm-bū.

Èng-iōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Seng-bu̍t thóng-kè pī èng-iōng kàu chē-chē léng-ha̍k tiong; chhin-chhiūⁿ kong-kiōng ōe-seng (pau-hâm liû-hêng-pēⁿ-ha̍k, êng-ióng-ha̍k kap khoân-kéng ōe-seng-ha̍k), ûi-thoân-thé-ha̍k, kûn-thé ûi-thoân-ha̍k, i-ha̍k, seng-thài-ha̍k, seng-bu̍t kiám-tēng-hoat kap lông-ha̍k téng. In-ûi seng-bu̍t-ha̍k kap i-ha̍k gián-kiù ê būn-tê chiok chē, seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k kā i-ê léng-he̍k hoān-ûi khok-tāi kàu pau-hâm só͘-ū iōng-lâi hôe-tap chia-ê būn-tê ê tēng-liōng koh m̄-kan-na sī thóng-kè ê bô͘-hêng. Lîm-chhn̂g chhì-giām ê siat-kè kap hun-sek sī thóng-kè tī i-ha̍k siōng siōng-kài pī kong-chiòng só͘ chai-iáⁿ ê èng-iōng. Thóng-kè-ha̍k hong-hoat iā khai-sí chong-ha̍p kàu seng-bu̍t sìn-sek-ha̍k kap i-liâu sìn-sek-ha̍k tiong.

Seng-bu̍t thóng-kè kap seng-bu̍t kè-liông (生物計量) ná-chhiūⁿ ē-sái thong-iōng, tān-sī seng-bu̍t kè-liông chhu-hiòng teh kóng seng-bu̍t-ha̍k (he̍k chú-iàu sī lông-ha̍k) hong-bīn ê èng-iōng, m̄-sī i-ha̍k hong-bīn--ê. Chit-má ê chhu-sè sī kā seng-bu̍t kè-liông the̍h-lâi kóng chi̍t mn̂g oân-choân bô-kāng ê ha̍k-kho.

Pang-bô͘:Kong-kiōng ōe-seng