Seoul Metro 2-hō Soàⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Seoul Metro 2-hō Soàⁿ

Ki-pún chu-liāu
Kî-thaⁿ miâ 서울 지하철 2호선
Chōng-hóng Êng-ū tiong
Só͘-iú-chiá Seoul Metro
Êng-ūn tē-khu Tāi-hân Bîn-kok Seoul
Khí-tiám
Chiong-tiám
It-chi-lō͘ Sûn-khoân-soàⁿ: Sicheong
Sèng-súi Ki-soàⁿ: Seongsu
Sin-têng Ki-soàⁿ: Sindorim
It-chi-lō͘ Sûn-khoân-soàⁿ: Sicheong
Sèng-súi Ki-soàⁿ: Sinseol-dong
Sin-têng Ki-soàⁿ: Kkachisan
Chhia-chām 51
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Siâⁿ-chhī kuí-tō kau-thong
Hē-thóng Siú-to͘-khoan Tiān-thih (Seoul Tē-hā-thih)
Chhia-lióng ki-tē Kun-chú Chhia-chhiúⁿSin-têng Chhia-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng 2000 hē MELCO, 2000 hē GEC, 2000 hē VVVF
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō lūi-hêng Tē-hā, ko-kè
Sok-tō͘ 110km/h

Seoul Metro 2 hō-soàⁿ (서울 지하철 2호선) sī Seoul Metro tē-jī-tiâu khui-thang ê lō͘-sòaⁿ, chi̍t-tiâu khoân-chōng-sòaⁿ, ū nn̄g-tiâu chi-sòaⁿ.

Chhia-chām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pún-soàⁿ (It-chi-lō͘ Sûn-khoân-soàⁿ)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-hō Chhia-chām Hân-gí miâ Eng-gí miâ Khó tńg-sêng Hêng-sek Khui-mn̂g
hong-hiòng
Chhia-chām
chi-kan lī
(Kong-lí)
Luí-kè lī
(Kong-lí)
Só͘-chai
201 Chhī-thiaⁿ 시청 City Hall 1 hō-soàⁿ Tē-hā/oan Tò-pêng 0.0 0.0 Seoul Jung-khu
202 It-chi-lō͘ Ji̍p-kháu 을지로입구 Euljiro 1-ga Tē-hā/ti̍t Chiàⁿ-pêng 0.7 0.7
203 It-chi-lō͘ 3 ke 을지로3가 Euljiro 3-ga 3 hō-soàⁿ 0.8 1.5
204 It-chi-lō͘ 4 ke 을지로4가 Euljiro 4-ga 5 hō-soàⁿ 0.6 2.1
205 Tong-tāi-bûn Le̍k-sú Bûn-hoà Kong-hn̂g 동대문역사문화공원 Dongdaemun History & Culture Park 4 hō-soàⁿ, 5 hō-soàⁿ Tē-hā/oan 1.0 3.1
206 Sin-tông 신당 Sindang 6 hō-soàⁿ 0.9 4.0
207 Siōng-óng-si̍p-lí 상왕십리 Sangwangsimni 0.9 4.9 Seongdong-khu
208 Óng-si̍p-lí (Sêng-tong-khu-thiaⁿ) 왕십리(성동구청) Wangsimni(SeongDong-Gu Office) 5 hō-soàⁿ
Siú-to͘-khoan Tiān-thih Tiong-iong-soàⁿ
Phûn-tông-soàⁿ
Tē-hā/ti̍t 0.8 5.7
209 Hàn-iông Tāi 한양대 Hanyang Univ. 1.0 6.7
210 Ttukseom 뚝섬 Ttukseom Ko-kè/ti̍t 1.1 7.8
211 Sèng-súi 성수 Seongsu Sèng-súi Ki-soàⁿ Thô͘-kha/ti̍t 0.8 8.6
212 Kiàn Tāi Ji̍p-kháu 건대입구 Konkuk University 7 hō-soàⁿ 1.2 9.8 Gwangjin-khu
213 Kiú-gî (Kóng-chin-khu-thiaⁿ) 구의(광진구청) Guui(Gwangjin-gu Office) 1.6 11.4
214 Kang-pian (Dong Seoul Terminal) 강변(동서울터미널) Gangbyeon(Dongseoul Bus Terminal) 0.9 12.3
215 Jamsillaru 잠실나루 Jamsillaru 1.8 14.1 Songpa-khu
216 Chhâm-sek (Siông-pho-khu-thiaⁿ) 잠실(송파구청) Jamsil(Songpa-gu Office) 8 hō-soàⁿ Tē-hā/oan 1.0 15.1
217 Sin-chhoan 신천 Sinchon Tē-hā/ti̍t 1.2 16.3
218 Chong-ha̍p-ūn-tōng-tiâⁿ 종합운동장 Sports Complex 9 hō-soàⁿ 1.2 17.5
219 Sam-sêng (Bō͘-e̍k Center) 삼성(무역센터) Samseong(World Trade Center Seoul) Tē-hā/oan Tò-pêng 1.0 18.5 Gangnam-khu
220 Soan-lêng 선릉 Seolleung Phûn-tông-soàⁿ Tē-hā/ti̍t Chiàⁿ-pêng 1.3 19.8
221 E̍k-sam 역삼 Yeoksam 1.2 21.0
222 Kang-lâm 강남 Gangnam Sin Phûn-tông-soàⁿ 0.8 21.8
223 Kàu-tāi (Hoat-īⁿ Kiám-chhat-thiaⁿ) 교대(법원·검찰청) Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Public Prosecutors' Office) 3 hō-soàⁿ 1.2 23.0 Seocho-khu
224 Suī-chhó 서초 Seocho 0.7 23.7
225 Hong-pōe 방배 Bangbae Tē-hā/oan 1.7 25.4
226 Sià-tông 사당 Sadang 4 hō-soàⁿ Tē-hā/ti̍t 1.6 27.0 Tâng-chhiok-khu
227 Lo̍k-san-tāi 낙성대 Nakseongdae 1.7 28.7 Gwanak-khu
228 Seoul-tāi Ji̍p-kháu (Koan-ga̍k-khu-thiaⁿ) 서울대입구(관악구청) Seoul Nat'l Univ(Gwanak-gu Office) Tē-hā/oan Tò-pêng 1.0 29.7
229 Hōng-thian 봉천 Bongcheon 1.0 30.7
230 Sin-lîm 신림 Sillim 1.1 31.8
231 Sin-tāi-hong 신대방 Sindaebang Thô͘-kha/oan Chiàⁿ-pêng 1.8 33.6 Dongjak-khu
232 Kiú-ló Sò͘-bé Hn̂g-khu 구로디지털단지 Guro Digital Complex 1.1 34.7 Guro-khu
233 Tāi-lîm (Kiú-ló-khu-thiaⁿ) 대림(구로구청) Daerim(Guro-gu Office) 7 hō-soàⁿ Thô͘-kha/ti̍t 1.1 35.8
234 Sin-tō-lîm 신도림 Sindorim 1 hō-soàⁿ, Sin-têng Ki-soàⁿ Tē-hā/ti̍t Tò-pêng 1.8 37.6
235 Bûn-lâi 문래 Mullae Chiàⁿ-pêng 1.2 38.8 Yeongdeungpo-khu
236 Éng-teng-phó͘ Khu-thiaⁿ 영등포구청 Yeongdeungpo-gu Office 5 hō-soàⁿ 0.9 39.7
237 Tông-san 당산 Dangsan 9 hō-soàⁿ Thô͘-kha/ti̍t 1.1 40.8
238 Ha̍p-chéng 합정 Hapjeong 6 hō-soàⁿ Tē-hā/ti̍t 2.0 42.8 Mapo-khu
239 Hông-tāi Ji̍p-kháu 홍대입구 Hongik Univ. Siú-to͘-khoan Tiān-thih Kiaⁿ Gī Tiong-iong-soàⁿ
Jîn-chhoan Kok-chè Ki-tiúⁿ Thih-tō
Tē-hā/oan Tò-pêng 1.1 43.9
240 Sin-chhun 신촌(지하) Sinchon Chiàⁿ-pêng 1.3 45.2
241 Lê-tāi 이대 Ewha Womans Univ. Tē-hā/ti̍t Tò-pêng 0.8 46.0
242 O-kiàn 아현 Ahyeon Chiàⁿ-pêng 0.9 46.9
243 Tiong-chèng-lō͘ (Kiaⁿ-ki Tāi Ji̍p-kháu) 충정로(경기대입구) Chungjeongno(Kyonggi Univ.) 5 hō-soàⁿ Tē-hā/oan Tò-pêng 0.8 47.7 Seodaemun-khu

Sèng-súi Ki-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-hō Chhia-chām Hân-gí miâ Eng-gí miâ Khó tńg-sêng Hêng-sek Khui-mn̂g
hong-hiòng
Chhia-chām
chi-kan lī
(Kong-lí)
Luí-kè lī
(Kong-lí)
Só͘-chai
211 Sèng-súi 성수 Seongsu 2 hō-soàⁿ Pún-soàⁿ Thô͘-kha/ti̍t Tò-pêng 0.0 0.0 Seoul Seongdong-khu
211-1 Liông-ta̍p 용답 Yongdap Chiàⁿ-pêng 2.3 2.3
211-2 Sin-ta̍p 신답 Sindap Thô͘-kha/oan 1.0 3.3
211-3 Liông-thiô (Tang-tāi-mn̄g Khu-thiaⁿ) 용두(동대문구청) Yongdu(Dongdaemun-gu Office) Tē-hā 0.9 4.2 Dongdaemun-khu
211-4 Sin-siat-tōng 신설동 Sinseol-dong 1 hō-soàⁿ Tē-hā/ti̍t Bô-it-tēng 1.2 5.4

Sin-têng Ki-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-hō Chhia-chām Hân-gí miâ Eng-gí miâ Khó tńg-sêng Hêng-sek Khui-mn̂g
hong-hiòng
Chhia-chām
chi-kan lī
(Kong-lí)
Luí-kè lī
(Kong-lí)
Só͘-chai'
234 Sin-tō-lîm 신도림 Sindorim 1 hō-soàⁿ, 2 hō-soàⁿ Pún-soàⁿ Tē-hā/ti̍t Chiàⁿ-pêng 0.0 0.0 Seoul Guro-khu
234-1 Tō-lîm-chhoan 도림천 Dorimcheon 1.0 1.0
234-2 Iông-chhoan-khu-thiaⁿ 양천구청 Yangcheon-gu Office 1.7 2.7 Yangcheon-khu
234-3 Sinjeong Negeori 신정네거리 Sinjeongnegeori 1.9 4.6
234-4 Kkachisan 까치산 Kkachisan 5 hō-soàⁿ 1.4 6.0 Gangseo-khu