Siā-hōe hok-lī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Siā-hōe hok-lī (社會福利) sī chi̍t chióng chha-pia̍t thāi-gū, tùi bó͘ chi̍t-koá lâng, te̍k-pia̍t sī chèng-hú hiòng jio̍k-sè thoân-thé ia̍h-sī keng-chè ū khùn-lân ê lâng thê-kiong, lâi khak-pó in-ê seng-oa̍h sò͘-chit, seng-chûn kap hoat-tián ki-hōe téng-téng chhò͘-si, tùi siā-hōe chéng-thé iú-lī.

Sè-kài Jîn-koân Soan-giân chú-tiuⁿ: "lâng-lâng seⁿ lâi chū-iû, tī chun-giâm kap koân-le̍k siōng it-lu̍t pêng-téng." Chá-kî ê siā-hōe hok-lī koan-liām chú-iàu goân-chū chû-siān kiù-chè ê cheng-sîn.

Hiān-tāi ê siā-hōe hok-lī thong-siông pau-koat bián-hùi kàu-io̍k, i-liâu, chū-ok pó-chiòng, siā-hōe pó-chiòng téng-téng. M̄-koh tùi chit-khoán chèng-chhek mā ū-lâng jīm-ûi ùi kang-chok ê kong-bîn chhiú-lāi thê-cháu châi-bu̍t khì kiù-chè bô-thâu-lō͘ ê lâng, tài-chi̍t-chiá kap gín-á, chiū téng-î sī thau-the̍h pat-lâng ê lô-tōng, ûi-hoán liáu pó-hō͘ kò-jîn châi-sán ê koân-lī.