Siā Tiông-têng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Siā Tiông-têng
謝長廷
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
2008 nî 1 goe̍h 12 ji̍t – 2008 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
(tāi-lí)
Chêng-jīm Tân Chúi-píⁿ
Kè-jīm Chhòa Eng-bûn
Jīm-kî
2000 nî 4 goe̍h 20 ji̍t – 2002 nî 7 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Lîm Gī-hiông
Kè-jīm Tân Chúi-píⁿ
Tē 19 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
2005 nî 2 goe̍h 1 ji̍t – 2006 nî 1 goe̍h 25 ji̍t
Chóng-thóng Tân Chúi-píⁿ
Chêng-jīm Iû Sek-khun
Kè-jīm So͘ Cheng-chhiong
Ko-hiông-chhī Chhī-tiúⁿ
Jīm-kî
1998 nî 12 goe̍h 25 ji̍t – 2005 nî 2 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Ngô͘ Tun-gī
Kè-jīm Tân Kî-māi (tāi-lí)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1946 nî 5 goe̍h 18 ji̍t 1946-05-18(78 hòe)
 Tâi-oân Tâi-pak-chhī Kiàn-sêng-khu
(taⁿ sio̍k Tāi-tông-khu)
Chèng-tóng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng
Bú-hāu Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
Kiaⁿ-to͘ Tāi-ha̍k

Siā Tiông-têng (Chiā Tiông-têng, 謝長廷, 1946 nî 5 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì ), Tâi-pak Tōa-tiū-tiâⁿ-lâng, Bîn-chìn-tóng tóng-ôan. 2005 nî 2 goe̍h chhe 1 chiâⁿ-chò Tiong-hôa-bîn-kok ê hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ.

Ha̍k-le̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chèng-tī kap siā-hōe ho̍k-bū[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chò kòe Tâi-pak Pêng-bîn Hoat-lu̍t Ho̍k-bū Tiong-sim ê chú-jīm, Koan-hôai cha̍p-chì-siā siā-tiúⁿ, Tâi-ôan Bîn-chú cha̍p-chì-siā hoat-hêng-jîn. Bat Tī 1981 nî kah 1985 nî tòng-sóan tio̍h Tâi-pak-chhī gī-ôan. 1984 nî, chhut-jīm Tóng-gōa Kong-chèng-hōe ê lí-sū, 1-nî āu, iū-koh liân-jīm tē-jī, tē-saⁿ, kah tē-sì kài ê pì-su-tiúⁿ. 1989 nî nî-té, tòng-sóan tio̍h cheng-gia̍h li̍p-úi. 1992 nî kah 1995 nî, hun-pia̍t tòng-sóan kòe tē-jī kah tē-saⁿ kài li̍p-úi. 1996 nî 3 ge̍h, tit-tio̍h thê-miâ hām Phîⁿ Bêng-bín thīn-thâu kèng-sóan tē-9 kài chóng-thóng sit-pāi. 1998 nî 12 ge̍h, tòng-sóan chò Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ. 2000 nî 6 ge̍h, tòng-sóan Bîn-chìn-tóng tóng-chú-se̍k, 2002 nî 7 ge̍h sî-sak chit-ê chit-bū. 2002 nî 12 ge̍h liân-jīm Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ. 2005 nî 2 ge̍h tam-jīm hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ, 2006 nî chiaⁿ--ge̍h sià-jīm. 2006 nî 12 ge̍h kèng-soán Tâi-pak-chhī chhī-tiúⁿ sit-pài.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siā Tiông-têng
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Ngô͘ Tun-gī
Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ
1998 nî–2005 nî
Kè-sio̍k
Tân Kî-māi
tāi-lí
Chiap-sio̍k
Iû Sek-khun
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
2005 nî–2006 nî
Kè-sio̍k
So͘ Cheng-chhiong
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Lîm Gī-hiông
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
2000 nî–2002 nî
Kè-sio̍k
Tân Chúi-píⁿ
Chiap-sio̍k
Tân Chúi-píⁿ
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
tāi-lí

2008 nî
Kè-sio̍k
Chhòa Eng-bûn
goā-kau chit-bū
Chiap-sio̍k
Sím Su-sûn
Tiong-hôa-bîn-kok chù Ji̍t-pún tāi-sài
2016 nî–
hiān-jīm