Si̍t-bu̍t hêng-thài-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Si̍t-bu̍t hêng-thài-ha̍k (植物形態學; plant morphology) sī chi̍t mn̂g teh gián-kiù si̍t-bu̍t ê gōa-pō͘ hêng-thài kap kò͘-chō ê si̍t-bu̍t-ha̍k ê hun-iá. Si̍t-bu̍t hêng-thài-ha̍k tī 20 sè-kí tiong-kî khai-sí, ùi choan-chù tī si̍t-bu̍t ê lāi-pō͘ kò͘-chō ê si̍t-bu̍t kái-phò-ha̍k to̍k-li̍p chhut-lâi. Thoân-thóng ê si̍t-bu̍t hun-lūi-ha̍k só͘ chhái-ēng ê si̍t-bu̍t te̍k-teng, ū chin tōa pō͘-hūn sī si̍t-bu̍t ê gōa-piáu. Thoân-thóng ê si̍t-bu̍t hêng-thài-ha̍k só͘ gián-kiù ê tùi-siòng sī thoân-thóng-siōng pī kui-lūi chāi si̍t-bu̍t ê hun-lūi-kûn, pí-lūn bî-seng-bu̍t, chin-khún í-ki̍p nâ-sè-khún, chó-lūi, sian-thai si̍t-bu̍t, î-kńg-sok si̍t-bu̍t téng-téng ê le̍k-sek si̍t-bu̍t, lēng-gōa iā ū chi̍t-kóa si̍t-bu̍t hòa-chio̍h kap goân-seng seng-bu̍t.