Si-phian 132

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Si-phian 132
Su Si-phian
Sèng-keng ê pō͘-hūn Kū-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 19
Lūi-pia̍t Sèng-si

Si-phian 132, ia̍h Si-phian Tē 132 Chiuⁿ, sī Kū-iok Sèng-keng lāi ê tē-132 phiⁿ si-phian.

Choân-bûn[edit | edit source]

Gōa-pō͘ liân-kiat[edit | edit source]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Si-phian 132


Si-phian 132
Chiap-sio̍k
Si-phian 131
Kū-iok Sèng-keng Choân-su
Si-phian
Kè-sio̍k
Si-phian 133