Siaⁿ-ha̍k doppler liû-sok phoà-bīn-gî

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
E-sai tshik-liông 3-ê liû-sok hun-liōng ê 3 pho-sok ADCP (Aquadopp Profiler, 1 MHz kap 0.6 MHz, Nortek kong-si)
4 pho-sok ADCP (WH-600, Teledyne kong-si)
5 pho-sok ADCP ê tsuí-hā si̍t-kíng siòng-phìnn (Signature 1000, Nortek kong-si)
AWAC (siañ-pho kap hái-liû) sī tsi̍t-tsióng tsuan-bûn iōng-teh tshik-liông pho è kuân-tōo kap pho ê hong-hiòng tsi ADCP ê ke-si.

Siañ-ha̍k doppler liû-sok phuà-bīn-gî (eng-gí: Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)) sī tsi̍t-tsióng iōng-e̊ tshik-liông (surveying) tsuí-sok ê tsuí-ha siañ-ha̍k (underwater acoustics) liû-sok kè (current meter). I-e̊ guân-lí (principle) tō tshin-tshiūñ sonar kāng-khuán: ADCP tuì-tio̍h tsuí lāi-té huat-siā siañ-pho (acoustic wave), tsuí-tiong ê suàñ-siā-thé hōo siañ-pho sán-sing suàñ-siā (scattering); ADCP tsiap-siu (perception) suáñ-siā-thé huán-tò-tńg ê huê-pho sìn-hō (signal), koh-tsài thong-kuè hun-sik i-e̊ doppler hāu-ìng (Doppler effect, Doppler shift) pîn-lu̍t ê pèn-tōng liáu-āu khah-lâi kè-sǹg i-e̊ liû-sok (flow velocity). Khí-tshoo ADCP kan-na sī RD gî-khì kong-si (Teledyne Technologies) teh 19 sè-kí 80 nî-tāi thui-tshut ê hē-le̍t sán-phín (product (business)) tsi bîng-tshing (name). M̄-kù tsit-má én-pèn tsò kâng luī-hîng (type theory) siañ-ha̍k (acoustics) liû-sok kè ê bîng-tshing.[1]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]