Portal:Sin-bûn sū-kiāⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Sin-bûn sū-kiāⁿ choán--lâi)
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Sî-kan: 01:50 UTC   |   Ji̍t-kî: 04 goe̍h 28 ji̍t

2017 nî[kái goân-sú-bé]

3 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2 goe̍h[kái goân-sú-bé]

1 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2016 nî[kái goân-sú-bé]

12 goe̍h[kái goân-sú-bé]

11 goe̍h[kái goân-sú-bé]

10 goe̍h[kái goân-sú-bé]

7 goe̍h[kái goân-sú-bé]

6 goe̍h[kái goân-sú-bé]

5 goe̍h[kái goân-sú-bé]

4 goe̍h[kái goân-sú-bé]

3 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2 goe̍h[kái goân-sú-bé]

1 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2015 nî[kái goân-sú-bé]

11 goe̍h[kái goân-sú-bé]

10 goe̍h[kái goân-sú-bé]

9 goe̍h[kái goân-sú-bé]

8 goe̍h[kái goân-sú-bé]

7 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2014 nî[kái goân-sú-bé]

11 goe̍h[kái goân-sú-bé]

7 goe̍h[kái goân-sú-bé]

3 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2013 nî[kái goân-sú-bé]

12 goe̍h[kái goân-sú-bé]

11 goe̍h[kái goân-sú-bé]

9 goe̍h[kái goân-sú-bé]

 • 09-24: Pakistan sai-lâm hng, Balochistan séng, hoat-seng kui-bô͘ 7.7 tōa tōe-tāng. Chì-chió ū 328 lâng sí-bông. Gōa-hái in-ūi tōe-tāng phû-chhut chi̍t lia̍p sió-tó.

8 goe̍h[kái goân-sú-bé]

 • 08-28: Eng-Bí lióng-kok goân-siú chèng-si̍t Sū-lī-a chèng-hú iōng hòa-ha̍k bú-khì kong-kek ka-kī ê jîn-bîn.
 • 08-26: Sū-lī-a tong-kio̍k tông-ì hō͘ Liân-ha̍p-kok tiau-cha-goân chiam-tùi hòa-ha̍k-bú-khì sū-kiāⁿ chìn-hêng tiau-cha.
 • 08-23: Tâi-pak chhī-gī-oân Lōa Sò͘-jû, in-ūi khan-siap 'Thài-ke̍k Siang-chhiⁿ' pè-àn, pī siu-ah 146 kang liáu-āu, í chi̍t-chheng gō͘-pah-bān kho͘ kau-pó.
 • 08-23: Oân-kang chiah sì-kò͘-goe̍h ê Ngó͘-Iûⁿ Ko-kè Ko-sok-kong-lō͘ chhut-hiān li̍h-phāng. Li̍h-phāng hoat-hiān tī chiūⁿ-pak ê Nâ-kháu lō͘-toān. Siōng-tn̂g ê li̍h-phāng 30 bí.
 • 08-22: Tiong-kok Chè-lâm tiong-kip hoat-īⁿ sím-lí Po̍͘h Hi-lâi ê tham-u, siu-hóe kap lām-iōng chit-koân. Ū-tēng liân-sím nn̄g-kang.
 • 08-21: Khin-tō͘ hong-thai Đồ mi (潭美, Trami) thong-kòe Tâi-oân.
 • 08-20: Ai-ki̍p chèng-hú tāi-pó͘ Muslim Hiaⁿ-tī-hōe ê chòe-koân léng-tō-chiá Mohamed Badie.
 • 08-18: Ji̍t-pún Sakurajima (桜島, ‘Eng-tó’) hé-soaⁿ po̍k-hoat, hé-soaⁿ-hu phùn koân gō͘-chheng bí.
 • 08-16: Ai-ki̍p ê Muslim Hiaⁿ-tī-hōe hoat-khí chi̍t-lé-pài ê choân-kok khòng-gī.

2012 nî[kái goân-sú-bé]

12 goe̍h[kái goân-sú-bé]

11 goe̍h[kái goân-sú-bé]

10 goe̍h[kái goân-sú-bé]

7 goe̍h[kái goân-sú-bé]

5 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2 goe̍h[kái goân-sú-bé]

1 goe̍h[kái goân-sú-bé]

 • 01-19: Bí-kok ê lia̍p-iáⁿ sian-hêng-chiá Kodak kong-si seng-chhéng phò-sán pó-hō͘.

2011 nî[kái goân-sú-bé]

12 goe̍h[kái goân-sú-bé]

11 goe̍h[kái goân-sú-bé]

10 goe̍h[kái goân-sú-bé]

9 goe̍h[kái goân-sú-bé]

8 goe̍h[kái goân-sú-bé]

7 goe̍h[kái goân-sú-bé]

6 goe̍h[kái goân-sú-bé]

5 goe̍h[kái goân-sú-bé]

4 goe̍h[kái goân-sú-bé]

3 goe̍h[kái goân-sú-bé]

2 goe̍h[kái goân-sú-bé]

1 goe̍h[kái goân-sú-bé]

Kū ê sin-bûn[kái goân-sú-bé]