Soàⁿ-lia̍p-thé

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Soàⁿ-lia̍p-thé ê kiat-kò͘:
1) Lāi-sè-pau-mo̍·h
2) Goā-sè-pau-mo̍·h
3) Crista
4) Matrix

Sè-pau seng-bu̍t-ha̍k só͘ kóng ê soàⁿ-lia̍p-thé (mitochondrion, Hi-lia̍p-gí mitos "soàⁿ"+ khondrion "lia̍p-á-mi̍h") sī chin-he̍k sè-pau lāi-bīn ê 1 chióng sió-khì-koan (organelle). Toā-hūn chin-he̍k sè-pau ū soàⁿ-lia̍p-thé. Soàⁿ-lia̍p-thé chhiâng-chāi hō͘ lâng biô-siá sī chhin-chhiūⁿ "sè-pau hoat-tiān-chhiúⁿ", in-ūi in chú-iàu ê kong-lêng sī iōng sng-sò·-hòa ê lîn-sng-hòa (oxidative phosphorylation) kā iú-ki mi̍h choán-pìⁿ-chiâⁿ lêng-goân (siu tī ATP lāi-té). 1-ê sè-pau it-poaⁿ ū pah-goā-kâi chì chheng-goā-kâi soàⁿ-lia̍p-thé, chiàm sè-pau-chit (cytoplasm) 25% ê ūi. Soàⁿ-lia̍p-thé ū ka-kī ê DNA. Kin-kù loē-kiōng-seng lí-lūn (endosymbiotic theory) ê thui-lí, in pún-chiâⁿ sī sè-pau í-goā ê to̍k-li̍p seng-bu̍t, āu--lâi chiah pìⁿ-chiâⁿ sió-khì-koan.