Soaⁿ-khó͘-koe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
?Soaⁿ-khó͘-koe
Soaⁿ-khó͘-koe ê hoe
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Violales
Kho: Cucurbitaceae
Sio̍k: Momordica
Chéng: M. charantia L.
var. abbreviata Ser.

Ha̍k-miâ
Momordica charantia
L.
Soaⁿ-khó͘-koe ê koé-chí

Soaⁿ-khó·-koe (Hôa-gí: 短角苦瓜, Ha̍k-miâ: Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.), sī chi̍t-nî-seng chháu-chit tîn-pún si̍t-bu̍t; kà-ì kui-kang ū ji̍t-thâu pha̍k ê khoân-kéng. Goân-té seⁿ tī jia̍t-tāi A-chiu, kóng-hoat chèng-chok tī choân-kiû jia̍t-tāi kap a-jia̍t-tāi tē-khu. Tī Tâi-oân kui-hòa hun-pò· tī pêⁿ-tē kàu kē-hái-po̍at soaⁿ-khu; pak-pō· khah-chió khòaⁿ--kìⁿ; seⁿ-tī chhiū-nâ piⁿ-á, soaⁿ-lō·-kîⁿ, he̍k khòng-khoah ê pha-hng-tē.

Hêng-thāi[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Keng kim-ku̍t, kńg-chhiu ko·-1-ki bô hun-chhe.

Hio̍h-á tan-hio̍h, tn̂g 6 kàu 12 cm,khoah 5 kàu 10 cm; thâu-chêng-toan îⁿ-îⁿ, ki-pō· sim-hêng, ū 5 kàu 7 ê chhim-li̍h, pian-iân kì-á-iân; piáu-bīn choân jû-nńg ê mo·.

Hoe n̂g-sek, hoe-koan lêng-liang-hêng ū 5 li̍h, ti̍t-kèng ē tōa-kàu 32 mm; hoe tan-sèng, kang--ê kap bú--ê kāng-chi̍t-châng; hoe tùi hio̍h-á ê kòe-hīⁿ-khang hia seⁿ--chhut-lâi, chi̍t-jiah seⁿ 1 lúi. Kui-tang lóng-ē khui-hoe.

Kóe-chi huh-kó (瓠果), ū ti̍t-kiâⁿ pâi-lia̍t chiam-chiam ê chè-á; kàu-se̍k-chúi sî sī kam-á-sek.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]