Soat-kiû tē-kiû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Guân-kóo-tāi ê suat-kiû sî-kî
(Proterozoic snowball periods)
-1000 —
-950 —
-900 —
-850 —
-800 —
-750 —
-700 —
-650 —
-600 —
-550 —
Sin guân-kóo-tāi
Suat-kiû tē-kiû
Kóo-kè guân-kóo-tāi ping-kî.[2][1] Dating of pre-Gaskiers glaciations is uncertain. As for the Kaigas, its very existence is doubted by some. An earlier and longer possible snowball phase, the Huronian glaciation, is not shown.

Suat-kiû tē-kiû (ing-gú: snowball earth) sī uī-tio̍h beh kái-sueh (explanation) tsi̍t-kuá tē-tsit hèn-siōng sóo thê-tshut ê ká-siat. Tsi̍t-ê ká-siat līn-uî teh sin guân-kóo-tāi (neoproterozoic; neoproterozoic era) sî-tsūn tē-kiû bat huat-sing kuè tsit-pái giâm-tiōng ê peng-hô sî-tāi. Tì-sú tē-kiû tíng-kuân ê hái-iûñ tsuân-pōo lóng tòng-kiat, kan-na teh-ū 2-km kāu ê ping-tsân ē-kha koh-ū sió-liōng ê i̍k-thài tsuí, goân-in tō-sī chia-ê kiat-tang ê peng in-iû tē-lia̍t (geothermal energy) ê goân-in suah-lâi iûñ-khì, .[3][4]

Ka-tsiu lí-kang ha̍k-īñ (California Institute of Technology (Caltech)) tē-tsit kàu-siū Joseph Kirschvink teh 1992-nî tē-it-pái sú-iōng "Suat-kiû Tē-kiû" tsit-ê té-gí (phrase). Uī hit-tang-tsūn liáu-āu tsit-ê ká-suat tit-tio̍h Harvard Tāi-ha̍k tē-tsit kàu-siū Paul F. Hoffman kah i-ê tông-sū Daniel Schlager ê tāi-li̍k tsi-tshî kap uân-sēn.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.0 1.1 1.2 Pu, J.P. (2016). "Dodging snowballs: Geochronology of the Gaskiers glaciation and the first appearance of the Ediacaran biota". Geology. 44 (11): 955–958. Bibcode:2016Geo....44..955P. doi:10.1130/G38284.1. 
  2. Smith, A. G. (2009). "Neoproterozoic timescales and stratigraphy". Geological Society, London, Special Publications. 326 (1): 27–54. Bibcode:2009GSLSP.326...27S. doi:10.1144/SP326.2. 
  3. Kirschvink, J. L. (1992). "Late Proterozoic low-latitude global glaciation: The snowball Earth" (PDF). Chū Schopf, J. W.; Klein, C. The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study. Cambridge University Press. pp. 51–2. 
  4. Allen, Philip A.; Etienne, James L. (2008). "Sedimentary challenge to Snowball Earth". Nature Geoscience. 1 (12): 817–825. Bibcode:2008NatGe...1..817A. doi:10.1038/ngeo355. 

Ên-sin ua̍t-tho̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]