Su-lī-a Lōe-chiàn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chiàu chiàn-sū hoat-tián kái-sin ê tē-tô͘, sek-tī ké-soeh:
  Siū Su-lī-a Kun-tūi (chèng-hú) khòng-chè
  Siū Su-lī-a Bîn-chú-kun khòng-chè
  Siū ISIL khòng-chè
  Siǔ Su-lī-a Hoán-tùi-phài khòng-chè
  Siū al-Nusra Chiân-tīn khòng-chè

Su-lī-a Lōe-chiàn, sī 2011 nî chēng A-la-pek chi Chhun ê tōng-loān sêng-koân ín-chhōa ê bú-le̍k chhiong-tu̍t. Tāi-seng sī chóng-thóng Bashar al-Assad ê chèng-hú tùi khòng-gī-chiá ê po̍k-le̍k tìn-ap. Tè-bé pìⁿ chò Su-lī-a Chèng-hú kap i-ê chi-chhî sè-le̍k, Sunni-phài ê hoán-khòng liân-bêng (hâm Chū-iû Su-lī-a Kun), Su-lī-a Bîn-chú Kun (Eng-gí: Syrian Democratic Forces), tiāⁿ kap Sunni-phài ha̍p-chok ê Salafi jihad-phài thoân-thé (hâm al-Nusra Chiân-tīn), koh ū ISIL ê sè-le̍k chi kan ê sio-thâi. Chia ê sè-le̍k koh hun-pia̍t siū tio̍h chi̍t kóa kok-gōa sè-le̍k ê oān-chō͘.

Kòe-têng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2011 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2011 nî 3 goe̍h, keng-kòe chi̍t kûn gín-á kap cha̍p-kúi-hòe-lâng in-ūi chèng-tī-sèng ê kē-lō͘ ōe-tô͘ hông chhiok-ná liáu-āu, Daraa ê tōng-loān soàn-hoat. An-choân pō͘-tūi tìn-ap ê sî thâi-sí chē lâng.[1]

2012 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2012 nî 2 goe̍h 6 ji̍t, Bí-kok koaiⁿ tiāu ùi Damascus ê tāi-sài-koán, chio tńg in-ê gōa-kau-koaⁿ.[1]

2013 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1 goe̍h 6 ji̍t, Assad soan-pò͘ i bô beh thè-ūi.[1]

2 goe̍h 12 ji̍t, Liân-ha̍p-kok An-choân Lí-sū-hōe ko͘-sǹg lōe-chiàn nn̄g tang í-lâi tī Su-lī-a ê bîn-chiòng sí-bông jîn-sò͘ ta̍t kàu 70,000 lâng.[1]

2014 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2014 nî 2 goe̍h 15, tē-jī lûn ê hô-pêng thó-lūn tī Geneva kiat-sok, tùi kiat-sok lōe-chiàn tit tio̍h sió-khóa chìn-pō͘.[1]

2015 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2015 nî 9 goe̍h 14, 15 ji̍t, Pentagon ê hoat-giân-jîn kóng Lō͘-se-a kun-tūi ná tng tī Su-lī-a sai-po͘ Latakia siâⁿ hū-kīn siat iâⁿ. Lō͘-se-a chóng-thóng Vladimir Putin kóng in tng teh oān-chō͘ Su-lī-a chèng-hú tùi-khòng ISIS.[1]

10 goe̍h 30, Bí-kok soan-pò͘ beh phài 50 miâ í-hā ê Tek-sû Chok-chiàn kun-tūi kòe Su-lī-a pak-pō͘ Kurd lâng khòng-chè ê tē-hng oān-chō͘ chāi-tē Kurd kiam Arab kun-tūi phah ISIS.[1]

2016 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Keng-kòe 4 tang ê hoán-khòng-phài thóng-tī, Su-lī-a kok-êng mûi-thé tī 12 goe̍h 22 soan-pò͘ chèng-hú-kun khòng-chè liáu kui-ê Aleppo.[1]

2017 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2017 nî 4 goe̍h 6 ji̍t, Bí-kok hiòng Su-lī-a chèng-hú ê ki-tē hoat-tōng khong-si̍p, hoán-èng chá-chêng Su-lī-a tùi bîn-chiòng ê hòa-ha̍k bú-khì kong-kek. Bí-kok chiàn-lām hoat-siā 59 lia̍p Tomahawk sûn-hâng hui-tôaⁿ tâu hiòng Bí-kok jīn-ûi hū-chek hòa-ha̍k kong-kek ê khong-kun ki-tē.[1]

2017 nî 10 goe̍h 17, ISIS hong-bīn sit-khì tùi chū siat siú-to͘ Raqqa siâⁿ ê khòng-chè.[1]

2018 nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

4 goe̍h 7 ji̍t, Tit-seng-ki hiòng Tang Ghouta siū hoán-khòng-kun khòng-chè ê siâⁿ khian to̍k-khì chà-tān. 4 goe̍h 13, Bí-kok Hoat-kok kap Eng-kok hiòng Su-lī-a hoat-tōng khong-si̍p, hoán-èng chá-chêng Su-lī-a tī Tang Ghouta tē-hng ê hòa-ha̍k bú-khì kong-kek.[1]

Chham-chiàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 CNN Library. "Syrian Civil War Fast Facts". CNN. 2017-10-17 khòaⁿ--ê. 

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]