Su-lo̍k-ba̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Su-lo̍k-ba̍k Kiōng-hô-kok
Slovenská republika
Su-lo̍k-ba̍k kî-á
kok-kî
Su-lo̍k-ba̍k kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Nad Tatrou sa blýska
« Ta̍t-tek-la soaⁿ-téng ū sih-nah »
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Bu̍t-la-tī-su-la-bâ
Koaⁿ-hong gí-giân Su-lo̍k-ba̍k-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hōe-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Zuzana Čaputová
• chóng-lí
Ľudovít Ódor
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-bîn Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
49,035 km2 (18,933 sq mi) (tē 127 miâ)
• chúi-he̍k (%)
0.72
Jîn-kháu
• 2022 nî phó͘-cha
Neutral decrease5,460,185 (tē 117 miâ)
• Bi̍t-tō͘
111/km2 (287.5/sq mi) (tē 88 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$190.277 cha̍p-ek (tē 70 miâ)
• Pêng-kin
Increase$34,815 (tē 41 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$127.533 cha̍p-ek[1] (tē 59 miâ)
• Pêng-kin
Increase$23,457[1] (tē 43 miâ)
Gini (2019 nî) Negative increase 22.8
HDI (2019 nî) Increase 0.860
chin ko · tē 39 miâ
Hoè-pè Au-goân (€) (EUR)
Sî-khu UTC+1 (CET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+2 (CEST)
Sî-kan keh-sek d. m. yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +421
ISO 3166 tāi-hō SK
Siōng-téng domain .sk

Su-lo̍k-ba̍k Kiōng-hô-kok (Hàn-jī: 斯洛茉共和國, Slovak-gí: Slovenská republika) sī Tiong Au-chiu tiong-pō͘ ê lāi-lio̍k kok-ka. Kah i chiap sio-óa ê kok-ka ū Pho-lân, Chia̍t-khek, Ò-tē-lī, Hông-gâ-lī, Ú-khek-lân.

Miâ-chheng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Su-lo̍k-ba̍k chit-ê miâ sī túi Su-lo̍k-ba̍k-gí ia̍h-sī Chia̍t-khek-gí ê iông-sèng miâ-sû Slovák im-e̍k--kòe-lâi--ê, i ê ì-sù sī “cha-po͘ ê Su-la-hu-lâng”. Chi̍t-kóa Sai Au-chiu gí-giân, chhiūⁿ Eng-gí ê Slovakia, Hoat-gí ê Slovaquie, Tek-gí ê Slowakei lóng sī tī Slovák chit-ê su-kin āu-piah ka chi̍t ê ê sû-bóe, tāi-piáu “mó͘-mi̍h-lâng ê thó͘-tē”.

Sī-kóng, tī Su-lo̍k-ba̍k-gí lāi-té, Su-lo̍k-ba̍k ê kok-miâ sī tiong-sèng miâ-sû Slovensko, a cha-bó͘ ê Su-la-hu-lâng sī kiò-chò Slovenka, chia-ê sû só͘ ēng ê sû-kin Sloven- kî-si̍t sī pí Slovák koh-khah kó͘-chá ê hêng-sek. Ū chi̍t ê kok-miâ kah Su-lo̍k-ba̍k chin sio-siâng ê Su-lo̍k-biân, tō sī ēng chit khoán kó͘-chá hêng-sek ê Su-lah-hu sû-kin hō-miâ--ê.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Su-lo̍k-ba̍k ê tē-lí

Tē-hêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kēng-lāi tē-sè khám-khia̍t, chéng-thé lâi kóng sī lâm kē pak koân. Sai-lâm-pō͘ ū khah tōa phiàn ê pêng-goân, sī To-náu Hô ê chhiong-chek pêng-goân. Châⁿ tī tiong, pak pō͘ ê soaⁿ-me̍h sī Ta̍t-tek-la Soaⁿ (Tatra), sī koh sī Sai-pō͘ Kha-li̍p-pa-ti Soaⁿ-me̍h ê chi̍t pō͘-hūn. Su-lo̍k-ba̍k siōng koân ê soaⁿ sī Gê-la-ho̍h-hu-su-ki Hong (Gerlachovský štít), hái-poa̍t 2655 m, m̄-koh Su-lo̍k-ba̍k lâng it-poaⁿ jīn-ûi Khut-lí-bān Soaⁿ (Kriváň) khah súi, in ê kok-cho̍k-chú-gī-chiá mā kā Khut-lí-bān Soaⁿ tòng-chò in kok-ka ê siōng-teng.

Chúi-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khì-hāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bûn-hòa[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Cho̍k-kûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Su-lo̍k-ba̍k-lâng sī Su-lo̍k-ba̍k ê chú-thé cho̍k-kûn, in sī Sai-su-la-hu-lâng ê chi̍t ê hun-chi, kóng ê gí-giân sī Su-lo̍k-ba̍k-gí.

Gí-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Su-lo̍k-ba̍k-gí kah Chia̍t-khek-gí chiâⁿ chhin, in kāng-khoán sio̍k tī Sai-su-la-hu gí-cho̍k. Kî-si̍t Su-lo̍k-ba̍k-gí ê tiong-pō͘, sai-pō͘ hong-giân-kûn kah Chia̍t-khek-gí mā ē-sái hō͘-siong lí-kái.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Su-lo̍k-ba̍k ê le̍k-sú

Su-la-hu cho̍k-kûn chha-put-to tī 5, 6 sè-kí ê sî-chūn sòa lâi kàu hián-sī ê Su-lo̍k-ba̍k, chi̍t-khai-sí ū kiàn-li̍p ka-kī ê pō͘-lo̍k liân-bêng, chhiūⁿ Sa-mô͘ Tè-kok (捎摩帝國), Tāi Mô͘-la-bí-a Ông-kok (大摩拉米亞王國) téng-téng. Tān-sī chū 9 sè-kí khai-sí, Su-lo̍k-ba̍k lâng tō tn̂g-kî siū-tio̍h góa-cho̍k ê thóng-tī; thóng-tī-chiá pau-koat Hông-gâ-lī Ông-kok, O͘-su-bān Tè-kok, Ò-su-má-ka Tè-kok téng-téng.

1918 nî, Ò-su-má-ka Tè-kok tī It-chhù Tāi-chiàn tiong chiàn-pāi, jiân-āu kái-thé, Su-lo̍k-ba̍k-lâng kah Chia̍t-khek lâng sûi soan-pò͘ to̍k-li̍p, kiàn-li̍p Chia̍t-khek Su-lo̍k-ba̍k Kiōng-hô-kok. Jī-chhù Tāi-chiàn kî-kan, Tek-kok chhim-lio̍k Chia̍t-khek Su-lo̍k-ba̍k, koh kā i thiah-sòaⁿ, hō͘ Su-lo̍k-ba̍k “to̍k-li̍p”, kiàn-li̍p Su-lo̍k-ba̍k Kiōng-hô-kok, tān-sī si̍t-chè-siōng i sī Tek-kok ê chiông-sio̍k kok-ka, sio̍k tī Chhia-sim-kok.

1945 nî Chhia-sim-kok chiàn-pāi, Chia̍t-khek Su-lo̍k-ba̍k ho̍k-kok, So͘-liân sûi khan-siâⁿ Chia̍t-khek Su-lo̍k-ba̍k Kiōng-sán-tóng, hō͘ in tī 1948 nî ê chèng-piàn tiong la̍k-khoân. Chiū-án-ne, Chia̍t-khek Su-lo̍k-ba̍kchi̍t chiâⁿ-chò kiōng-sán kok-ka, ka-ji̍p So͘-liân chhōa-thâu ê Tang-hong Ke̍k-thoân. 1968 nî, Chia̍t-khek Su-lo̍k-ba̍k hoat tóng bîn-chú-hòa ūn-thong — Phû-la-ha chi Chhun, soah hō͘ So͘-liân tìn-ap--lo̍h-lâi. 1989 nî Tang Au-chiu bīn-chú-hòa kek-bēng, Chia̍t-khek Su-lo̍k-ba̍k khai-sí chìn-hêng bīn-chú choán-hêng, chèng-khoân tī chi̍t tang lāi kau hō͘ bîn-soán chèng-hú, kòe-têng tiong bô hoat-seng po̍k-le̍k sū-kiāⁿ, tō chhin-chhiūⁿ si-jiông án-ne, un-sûn koh sūn-sī, sú chheng “Su-jiông Kek-bēng”. 1993 nî, Chia̍t-khek kah Su-lo̍k-ba̍k hô-pêng hun-lî, pun chò “Chia̍t-khek Kiōng-hô-kok” kah “Su-lo̍k-ba̍k Kiōng-hô-kok” nn̄g ê chú-khoân kok-ka, liâm-mi ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok.

21 sè-kí ê Su-lo̍k-ba̍k tn̂g-leh chek-ke̍k chham-ú Au-chiu Chéng-ha̍p — 2004 nî, Su-lo̍k-ba̍k ka-ji̍p Pak-iok, Au-bêng, Sian-kun-khu; 2009 nî ka-ji̍p Au-goân-khu.

Chèng-tī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Su-lo̍k-ba̍k ê chèng-tī

Su-lo̍k-ba̍k Kiōng-hô-kok ê chèng-tī thé-chègī-īⁿ-lāi-koh-chè, ū tan-it kok-hōe “Su-lo̍k-ba̍k Kok-bîn Gī-hōe”, in ê kok-hōe soán-kí chè-tō͘ sī si̍t-hêng pí-lē-tāi-piáu-chè, chèng-thóng chè-tō͘ sī to-tóng-chè; hiān-sî chip-chèng--ê sī OĽaNO chèng-tóng liân-bêng. Su-lo̍k-ba̍k chóng-thóng sī kok-ka goân-siú, sī iû jîn-bîn ti̍t-soán sán-seng--ê, tān-sī khoân-le̍k chin iú-hān. Su-lo̍k-ba̍k chóng-lí sī chèng-hú siú-tiúⁿ, i léng-tō lāi-koh si-chèng, pēng-chhiáⁿ tùi kok-hōe hū-chek.

Keng-chè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Su-lo̍k-ba̍k ê keng-chè

Su-lo̍k-ba̍k kàu 20 sè-kí chiah khai-sí kang-gia̍p-hòa, tī So͘-liân kè-ōe-keng-chè ê chí-tō hā hoat-tián kǹg-thih-gia̍p, kun-kang-gia̍p. Kiàn-kok liáu-āu, chìn-hêng keng-chè chū-iû-hòa, chhī-tiûⁿ-hòa, khì-gia̍p bîn-êng-hòa, hòe-pè kái-kek. Sui-jiân khí-pō͘ ê ki-chhó͘ khah su lîn-kok Chia̍t-khek, tān-sī in thàu-kòe chhut-kháu, chióng-lē gōa-kok tâu-chu, hùn-tōa ho̍k-bū-gia̍p lâi thui-sak keng-chè sêng-tióng, taⁿ í-keng kàng-kē sit-gia̍p-lu̍t (6%), chèng-hú châi-chêng âng-jī (chiàm GDP ê 2%), kong-chè (chiàm GDP ê 58%), 30 nî í-lâi ê pêng-kin keng-chè-sêng-tióng-lu̍t sī 3.6%, 2023 nî ê jîn-kin GDP (kò͘-bé-le̍k pêng-kè) peh lâi kàu 41,515 Bí-kim (IMF chu-liāu), tī sè-kài kok-kok tiong pâi-miâ tē 43.

Bō͘-e̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Su-lo̍k-ba̍k ê bō͘-e̍k í Au-bêng lāi-pō͘ ûi chú (79%), thâu saⁿ miâ bō͘-e̍k-phōaⁿTek-kok (22%) , Chia̍t-khek (11%), Pho-lân (8%). In chhut-kháu ê sán-phín tong-tiong, khì-chhia kah siong-koan lêng-kiāⁿ chiàm 27%, ki-hāi kah tiān-chú sán-phín chiàm 20%; kî-tiong, Su-lo̍k-ba̍k ê jîn-kin khì-chhia sán-liōng ê sè-kài tē-it koân, pêng-kin múi 5 ê lâng ta̍k-nî ē seng-sán 1 tâi khì-chhia.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Slovakia


  1. 1.0 1.1 "World Economic Outlook Database, April 2023". IMF.org. International Monetary Fund. 26 July 2023 khòaⁿ--ê.