Tâi-oân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Tâi-ôan choán--lâi)
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Thài-pêng-iûⁿ sai-hoāⁿ ê tó͘-sū. Chhōe kî-tha ēng-hoat, khòaⁿ Formosa (khu-pia̍t-ia̍h).
LocationTaiwan.svg

Tâi-oân sī óa Thài-pêng-iûⁿ sai-hōaⁿ ê tó-sū, kap Tiong-kok keh chı̍t-tiâu O͘-chúi-kau (Tâi-ôan Hái-kiap). I koh hō-chòe Formosa, sī àn Phû-tô-gâ-gú (Ilha) Formosa lâi--ê, ì-sù sī "Bí-lē (Tó)".

Tâi-oân ê sù-kùi bô-chhiūⁿ hūi-tō͘ khah kôan ê kok-tō͘ hun-bêng. I ê un-tō͘ chha-put-to tī Liap-sī 6 tō͘ kàu Liap-sī 36 tō͘ tiong-kan. Ē-sái-kóng sī sù-kùi-jû-chhun, chin sek-ha̍p lâng tòa ê só͘-chāi.

Tâi-oân mā ū lâng chheng-hō͘ sī "pó-tó".

Keng-kòe Ji̍t-pún sî-tāi 50-tang ê hiān-tāi-hoà ki-chhó͘ kiàn-siat liáu-āu, Tâi-oân ê keng-chè kah siā-hōe chū 1960 nî-tāi khai-sí hoat-tián khí-lâi, chhòng-chō Tâi-oân kî-chek, chiâⁿ-chòe A-chiu Sù-siáu-liông chi-it. Jiân-āu i-oân tī 1990 nî-tāi chèng-sek chiâⁿ-chòe í-khai-hoat kok-ka ê sêng-goân; bô-lūn sī jîn-kun só͘-tek ia̍h-sī Jîn-lūi Hoat-tián Chí-sò͘, lóng sī sian-chìn kok-ka ê chúi-chún.[1] Tâi-oân hiān-chhú-sî ū chin phong-phài-ê chè-chō-gia̍p kah ko-kho-ki sán-gia̍p, tī pòaⁿ-tō-thé, chu-sìn kho-ki, thong-sìn, tiān-chú cheng-bi̍t chè-chō téng-téng hong-bīn lóng léng-sian sè-kài. Bō͘-e̍k hong-bīn, Tâi-oân chú-iàu thàu-kòe ko-kho-ki sán-gia̍p lâi thàn gōa-hōe, lēng-gōa iáu-ū bûn-hoà sán-gia̍p kah koan-kong-gia̍p ê hoat-tián.[2]

Tē-hō-miâ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tâi-oân tī 1944 nî hong khong-si̍p sî tī Australia ê sîn-bûn

"Formosa" chin tn̂g sî-kan sī Se-iûⁿ tùi Tâi-oân (臺灣) chú-iàu ê hō-miâ. Ji̍t-pún sî-tāi khai-sí tiāⁿ ēng Ji̍t-gí ê Lô-má-jī "Taiwan", m̄-koh kàu Chiàu-āu chho͘-kî Se-iûⁿ ê bûn-chiong iáu koh koàn-sì ēng "Formosa".

Tī seng-bu̍t ha̍k-miâ tiong, nā Tâi-oân hoat-hiān ê bu̍t-chéng tiāⁿ ēng "formosanus" ia̍h sī "formosana" chò chéng-sió-miâ. Nā sī "formosa" (bí-lē) chò chéng-sió-miâ, chio̍h bô it-tēng sī tùi tē-hō-miâ só͘ hō--ê.

Tû-liáu Formosa ia̍h Tâi-oân, kî-tha chí Tâi-oân ê jī koh ū Tāi-oân (大員), Takasago (高砂), Taccasanga, téng-téng.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chū-jiân Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Siông-sè: Tâi-oân tē-lí

Tâi-oân ê sai-pêng kah sai-pak sī Tâi-ôan Hái-kiap, pún-tó kū-lî Au-a Tāi-lio̍k pêng-kun tāi-iok 200 kong-lí, siōng e̍h sī Sin-tek-kōan kàu Tiong-kok Hok-kiàn Pêng-thâm-tó ê 130 kong-lí. Tâi-oân ê pak-pêng sī Tang-hái kah Tiâu-sián Pòan-tó, tang-pak sī Liû-kiû Kûn-tó kah Ji̍t-pún Lia̍t-tó. Sai-lâm sī Tiong-kok Kńg-tang-séng, hái-hōaⁿ kū-lî tāi-iok 300 kong-lí. Tang-pêng sī Thài-pêng-iûⁿ. Lâm-pêng sī Hui-lu̍t-pin Kûn-tó kah Pa-si Hái-kiap. Chiông tē-iân chèng-tī ê kak-tō͘ lâi koan-chhat, Tâi-oân tú-hó chiū-sī ūi-tī Tang-a tó-ô͘ ê tiong-kan khu-he̍k, liân-kiat Tang-pak-a kah Tang-lâm-a, sī A-thài keng-chè bō͘-e̍k ê tiōng-iàu ūn-su kah chiàn-lio̍k iàu-tē.[3][4][5][6]

Tē-chit[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hô-chhoan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Khì-hāu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tâi-oân ê khì-āu sī hōo tsē, tān-sī tsuí-hūn ū-sî-tsūn put-tsiok.

Seng-bu̍t[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Jîn-bûn Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Jîn-kháu kah Bîn-cho̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Siong-koan bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  1. "我國HDI、GII分別排名全球第23位及第2位" (PDF) (ēng Hôa-gí). 行政院主計總處. 2013-12-26 khòaⁿ--ê. 
  2. "臺灣產業發展願景與策略" (PDF) (ēng Hôa-gí). 中華民國經濟部技術處. 2007-02. 2011-03-24 khòaⁿ--ê.  Check date values in: |date= (help)
  3. 歷史沿革, 認識臺灣, 交通部觀光局
  4. "臺灣與西班牙關係史料彙編" (ēng 中文). 國史館臺灣文獻館. 2014年4月10日 khòaⁿ--ê.  Check date values in: |access-date= (help)
  5. "Hái-iûⁿ-sú ê tōa-ka-tiúⁿ - 曹永和院士(下)" (ēng 中文). 國立臺灣大學歷史學系. 2014年4月10日 khòaⁿ--ê.  Check date values in: |access-date= (help)
  6. 《臺灣週刊》,2006年第27期