Tâi-2-sòaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tâi-2-sòaⁿ ê phiau-chì

Tâi-2-sòaⁿ (Hàn-jī: 台2線) sī Tâi-oân ê chi̍t tiâu séng-tō, sī pin-hái kong-lō͘ hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn, kan-sòaⁿ chhǹg-kòe Ke-lâng Pak-hái-hōaⁿ tē-khu, sai-pêng tùi Sin-pak-chhī Tām-chúi-khu Tek-ûi ê Kan-tāu Tōa-kiô (mā sī Tâi-15-sòaⁿ khí-tiám), tang-pêng kàu Gî-lân-koān So͘-ò-tìn (chiap Tâi-9-sòaⁿ So͘-hoa-kái khí-tiám), choân-tn̂g 167.674 km. Kî-tiong Tām-chúi kàu Kim-san lō͘-tōaⁿ hō-chò Tām-kim Kong-lō͘ (淡金公路), Kim-san kàu Ke-lâng lō͘-tōaⁿ sī Ki-kim-kong-lō͘ (基金公路), chit nn̄g-ê le̍k-sú kú-tn̂g, lóng sī Pak-hái-hōaⁿ kok khu ê tiōng-iàu liân-lo̍k tō-lō͘. Ke-lâng kàu So͘-ò lō͘-tōaⁿ sī Pak-pō͘ Pin-hái Kong-lō͘ (北部濱海公路), sī Tâi-pak to͘-hōe-khu kap Gî-lân chi-kan ê 3 tiâu kau-thong iàu-tō chi-it, kî-thaⁿ nn̄g tiâu sī Kok-tō 5 Hō kap Tâi-9-sòaⁿ Pak-gî Kong-lō͘.

Tâi-2-sòaⁿ koh ū 7 tiâu chi-sòaⁿ, sī choân Tâi-oân siōng chē ·ê.

Chi-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kah-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-2-it-sòaⁿ (臺2甲線) tn̂g-tō͘ 36.863 km, chū Sin-pak-chhī Kim-san-khu khí-thâu, keng-kòe Iûⁿ-bêng-soaⁿ kàu Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu hām Tâi-1-kah-sòaⁿ kau-chhe (Tiong-san-pak-lō͘ Bīn-khoân-tang/sai-lō͘ lō͘-kháu), kî-tiong Kim-san chì Iûⁿ-bêng-soaⁿ lō͘-tōaⁿ kiò-chò Iûⁿ-kim Kong-lō͘ (陽金公路).

It-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-2-it-sòaⁿ (臺2乙線), tiō sī Pak-tām Kong-lō͘ (北淡公路), tn̂g-tō͘ 25.279 km, tùi Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Tōa-kiô-thâu khai-sím, iân Tiōng-khèng-pak-lō͘ ǹg pak keng-kòe Sū-lîm-khu, chiong-tiám sī Pak-tâu-khu Sin-pak-chhī Kim-san-khu Nâ-á (林子).

Piáⁿ-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-2-piáⁿ-sòaⁿ (臺2丙線), tiō sī Ki-hok Kong-lō͘ (基福公路), tn̂g-tō͘ 29.957 km, khí-tiám sī Ke-lâng-chhī Loán-loán-khu Pat-tó͘, chiong-tiám sī Sin-pak-chhī Kòng-liâu-khu Hok-liông.

Téng-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-2-teng-sòaⁿ (臺2丁線), tiō sī Sūi-pat Kong-lō͘ (瑞八公路), tn̂g-tō͘ 13.390 km, tùi Ke-lâng-chhī Loán-loán-khu Pat-tó͘ iân Ke-lâng-hô chúi-thâu kàu Sin-pak-chhī Sūi-hong-khu, koh ǹg pak tī Sūi-pin chiap-tio̍h Tâi-2-sòaⁿ kan-sòaⁿ.

Bō͘-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-2-teng-sòaⁿ (臺2戊線), tn̂g-tō͘ 12.838 km, khí-tiám sī Gî-lân-koān Gō͘-kiat-hiong Chheng-chúi, chiong-tiám sī Gî-lân-koān So͘-ò-tìn Lâm-hong-ò, sī Tâi-2-sòaⁿ Gî-lân Lâm-tōaⁿ Kū-sòaⁿ, mā sī So͘-ò-tìn Basay tē-khu tùi-gōa liân-lo̍k tō-lō͘.

Kí-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-2-kí-sòaⁿ (臺2己線), tiō sī Ke-lâng-káng Sai-hōaⁿ Liân-gōa Tō-lō͘ (基隆港西岸聯外道路), tn̂g-tō͘ 4.219 km.

Keⁿ-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-2-keⁿ-sòaⁿ (臺2庚線), goân-pún sī Koān-tō 190 Hō (Thâu-siâⁿ – Jī-siâⁿ) tn̂g-tō͘ 3.741 km. Tùi Gî-lân-koān Thâu-siâⁿ-tìn pûn-chhe ·chhut-lâi, ǹg sai-lâm kàu Jī-siâⁿ chiap-tio̍h Tâi-9-sòaⁿ kap Kok-tō 5 Hō Thâu-siâⁿ Kau-liû-tō.

Tâi-2-sòaⁿ ê chi-sòaⁿ.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tâi-2-sòaⁿ