Tâi-gí-bûn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tâi-gí-bûn (台語文), iā kiò Tâi-oân-ōe-bûn (台灣話文), Tâi-gí pe̍h-ōe-bûn (台語白話文) ia̍h Tâi-bûn (台文), sī chi̍t chióng hû-ha̍p pēng iông-ha̍p Tâi-gí gí-hoat kap sû-lūi ê su-bīn-bûn hē-thóng, chú-iàu tī Tâi-oân, Tiong-kok Hok-kiàn kap Kńg-tang, Sin-ka-pho í-ki̍p Má-lâi-se-a. Thoân-thóng ê Tâi-gí-bûn hêng-sek sī iû thoân-thóng Hàn-jī kap Tâi-bân Hàn-jī tàu-tīn hêng-bûn; kīn-tāi í-lâi, tòe thoân-kàu-sū lâi tī Tang-a, ūi-tio̍h thoân-kàu su-iàu lēng-gōa hoat-tián chhut chi̍t thò í Lô-má-jī chò su-siá bûn-jī ê Pe̍h-ōe-jī. Í-siōng nn̄g chióng lóng sī chit-má Tâi-gí-bûn su-siá siōng ê iu-sè hē-thóng, sīm-chì mā ū lām chò-hóe siá ê Hàn-lô lām-siá ê su-siá bô͘-sek.

In-ūi bó-gí tha̍k-siá kàu-io̍k khoat-sit, sú-iōng Tâi-gí ê Tâi-oân-lâng ū 90% í-siōng sī Tâi-gí-bûn ê chheⁿ-mê-gû ia̍h pòaⁿ chheⁿ-mê-gû, jî-chhiáⁿ ka-kī m̄ chai. In-chhú, Tâi-oân-lâng tī pò-chóa, mûi-thé kap bāng-lō͘ téng tiāⁿ-tiāⁿ ēng Hôa-gí im-gī sio-óa ê jī-sû lâi su-siá bó-gí, tì-sú chē-chē chhò-pia̍t-jī ê sán-seng.