Tâi-oân ê thih-lō͘ ūn-su

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-oân ê thih-lō͘ bāng

Tâi-oân ê thih-lō͘ ūn-su sū-gia̍p ùi Chheng léng sî-tāi khai-sí, tī Ji̍t-pún sî-tāi tōa-heng, thih-lō͘ bāng chóng tn̂g-tō͘ bat óa 5,000 kong-lí chó-iū, pau-hâm kok-iú thih-lō͘ kap kok-chióng sán-gia̍p thih-lō͘ lóng chhim-ji̍p tōa-sè hiong-tìn. Jī-chhù Tāi-chiàn kiat-sok chìn-ji̍p Bîn-kok sî-tāi liáu-āu, í Tâi-thih ûi-chú ê kong-kiōng thih-lō͘ bāng-lō͘ sui-jiân ū khok-tiong, tān-sī in-ūi kong-lō͘ kiàn-siat tōa-heng, koh ka-siōng lîm-gia̍p kap khòng-gia̍p boa̍t-lo̍h, chē-chē sán-gia̍p thih-lō͘ kap ūn-su liōng khah kē ê kong-kiōng thih-lō͘ lō͘-sòaⁿ sio-sòa hòe-chí, tì-sú thih-lō͘ tn̂g-tō͘ tī 2003 nî ê sî kan-na chhun 1,496 kong-lí; m̄-koh, tòe khoân-pó ì-sek giâ-thâu kap kái-koat to͘-chhī kau-thong būn-tê ê su-kiû cheng-ka, ùi 1990 nî-tāi khai-sí lio̍k-sio̍k cheng-kiàn sin ê kúi-tō hē-thóng, chhin-chhiūⁿ lâm-pak ko-sok thih-lō͘ kap to͘-hōe-khu ê chia̍t-ūn hē-thóng. Tī jîn-kháu tiû-bi̍t ê se-pō͘ cháu-lông, thih-lō͘ ūn-su it-ti̍t lóng sī hui-siông tiōng-iàu ê kau-thong hong-sek, tòe tang-pō͘ ê liân-gōa kau-thong su-kiû cheng-ka, thih-lō͘ mā chiâⁿ-chò Tâi-oân tang-sai chi-kan ê chú-iàu kau-thong hong-sek.