Tâi-oân Bîn-chú Tóng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tâi-oân Bîn-chú Tóng (台灣民主黨) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê chi̍t ê kéng-gōa chèng-tóng, 1932 nî iû Lîm Hûn-liân, Lâu Pang-hàn, Tēⁿ Kàm-chiu téng lâng tī Tiong-hôa Bîn-kok Kńg-tang-séng Kńg-chiu-chhī sêng-li̍p. Chú-tiuⁿ bîn-cho̍k chū-koat kap Tâi-oân to̍k-li̍p, koh kiông-tiāu Tâi-oân ū chiâⁿ-chò to̍k-li̍p kok-ka ê chin hó ê tiâu-kiāⁿ, m̄-koh phō-chhî tio̍h kiông-lia̍t ê tōa Hàn-cho̍k su-sióng.

Tâi-oân Bîn-chú Tóng ê cho͘-chit tāi-kong khai-chong bêng-gī chú-tiuⁿ "kin-kì bîn-cho̍k chū-chú cheng-sîn, thui-hoan ī-bîn-cho̍k Ji̍t-pún tè-kok-chú-gī-chiá thóng-tī, í kiàn-siat Tâi-oân Bîn-cho̍k ê bîn-chú-kok ûi bo̍k-tek." Tâi-oân Bîn-chú Tóng keng-iû tóng-oân tāi-hōe thui-kí 15 ūi chip-hêng úi-oân, cho͘-chit chip-hêng úi-oân-hōe, chò-ûi chèng-tóng ê chòe-ko chí-hui ki-koan. Chip-hêng úi-oân-hōe hā-hat 5 ê chhù, pau-hâm chóng-bū-chhù, soan-thoân-chhù, châi-chèng-chhù, kun-sū-chhù kap kiù-chhat-chhù téng, pān-lí kok chhù sū-bū. Lēng-gōa, siat ū kàm-chhat úi-oân-hōe chò-ûi chèng-tóng ê chòe-ko kàm-chhat ki-koan, iû 7 ūi kàm-chhat úi-oân cho͘-sêng.

M̄-koh, Tâi-oân Bîn-chú Tóng sio̍k-î Ji̍t-pún sî-tāi ê Tâi-to̍k su-sióng, chham kin-á-ji̍t ê Tâi-to̍k su-sióng siāng tōa ê bô-kāng sī: hit-ê sî-kî ê Tâi-to̍k ūn-tōng ū kiông-lia̍t ê Hàn-cho̍k jīn-tông kap Tiong-kok su-sióng; tī chèng-tī siōng hi-bāng thàu-kòe Tâi-to̍k ê kòe-tō͘ kai-tōaⁿ lâi ta̍t-sêng hôe-kui Tiong-kok chèng-koân koán-hat ê chòe-chiong bo̍k-tek.