Tâi-oân Chè-thn̂g

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Kiô-á-thâu Kang-tiûⁿ ê sū-bū-só͘

Tâi-oân Chè-thn̂g Tu-sek Hōe-siā (臺灣製糖株式會社), kán-chheng Tâi-thn̂g (臺糖), sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāiSam-chéⁿ Châi-hoa̍t chhòng-li̍p ê chè-thn̂g hōe-siā; kai hōe-siā kiàn-chō liáu Tâi-oân tē-it chō sin-sek thn̂g-chhiúⁿ Kiô-á-thâu Kang-tiûⁿ, ē-tàng kóng sī Tâi-oân sin-sek chè-thn̂g ê sí-chó͘. I kî-hā ê A-kâu Kang-tiûⁿ bat in-ūi ko sán-lêng pī hō-chò "Tâi-oân chè-thn̂g ê Sin-ko-san", pēng tī Ji̍t-pún sî-tāi bóe-kî chiáng-ak Chan-bûn-khe í lâm ê só͘-ū chè-thn̂g-só͘ kap goân-liāu khu. Chiàn-āu, Tâi-oân Chè-thn̂g tī Tâi-oân ê chu-sán hām Tāi Ji̍t-pún Chè-thn̂g, Bêng-tī Chè-thn̂g, Kiâm-chui-káng Chè-thn̂g ê chāi Tâi chu-sán lóng-chóng pèng-ji̍p Tâi-oân Thn̂g-gia̍p Kong-si; ah tī Ji̍t-pún lāi-tē ê chu-sán iû Tâi-thn̂g Tu-sek Hōe-siā (台糖株式會社) kè-sêng, ti̍t-kàu 2005 nî 4 goe̍h hām Sin Sam-chéⁿ Chè-thn̂g Tu-sek Hōe-siā kap Tu-sek Hōe-siā KS ha̍p-pèng sêng-li̍p Sam-chéⁿ Chè-thn̂g.