Tâi-oân Chek-thé Tiān-lō͘ Chè-chō

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tâi-oân Chek-thé Tiān-lō͘ Chè-chō Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (Hàn-jī: 台灣積體電路製造股份有限公司; Eng-gí: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited), kán-chheng Tâi-chek-tiān (台積電), Tâi-chek (台積) ia̍h TSMC, ū-sî hām i kî-hā ê kong-si ha̍p-chheng chò Tâi-chek-tiān Chi̍p-thoân (台積電集團), sī choân-kiû siāng-tōa ê cheng-îⁿ tāi-kang pòaⁿ-tō-thé chè-chō-chhiúⁿ. I-ê chóng-pō͘ tī Tâi-oân Sin-tek-chhī ê Sin-tek Kho-ha̍k Hn̂g-khu, chú-iàu chhiúⁿ-pâng tī Sin-tek, Tâi-tiong kap Tâi-lâm téng tē-khu ê kho-ha̍k hn̂g-khu lāi. 2019 nî 7 goe̍h, Tâi-chek-tiān tī Bí-kok Châi-hù Cha̍p-chì phêng-soán "choân-kiû siāng-tōa 500 keng kong-si" lāi, chiàu êng-siu kui-bô͘ pâi tī tē-363 miâ, he̍k-lī kui-bô͘ pâi tē-39 miâ. 2019 nî 8 goe̍h, Tâi-chek-tiān tī PwC hoat-piáu ê "choân-kiû téng-chiam 100 keng kong-si" lāi, chiàu kong-si chhī-tiûⁿ kè-ta̍t pâi tē-37 miâ. Chia̍t-chì 2019 nî 12 goe̍h, Tâi-chek-tiān sī Tâi-oân Chèng-koàn Kau-e̍k-só͘ hoat-hêng-liōng ka-khoân kó͘-kè chí-sò͘ siāng-tōa sêng-hūn kó͘, iok chiàm Tâi-kó͘ tōa-pôaⁿ chóng chhī-ta̍t pí-tāng ê 23%.