Tâi-oân Chhùi-chhiⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tâi-oân Chhùi-chhiⁿTīⁿ Jî-gio̍k siá-ê si. 1988 nî Siau Thài-jiân thè i chok-khek, āu-·lâi koh kā an-pâi tī i-ê 1947 Sū-khek chò siu-bé ê tōa-ha̍p-chhiùⁿ. Chit-tè koa tī Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng chin ū tē-ūi, chiâⁿ-chōe-lâng kā tòng-chò sim-ba̍k tiong Tâi-oân-kok ê kok-koa.

Lōe-iông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thài-pêng-iûⁿ se-lâm hái-piⁿ, bí-lē-tó Tâi-oân chhùi-chhiⁿ.
Chá-chêng hō͘ gōa-pang thóng-tī, kiàn-kok taⁿ teh chhut-thâu-thiⁿ.
Kiōng-hô-kok hiàn-hoat ê ki-chhó͘, sù cho̍k-kûn pêng-téng saⁿ hia̍p-chō͘.
Jîn-lūi bûn-hòa, sè-kài hô-pêng, kok-bîn hiòng-chêng kòng-hiàn châi-lêng.
Choè goân-thâu Siōng-tè chhòng-chō, bí-lē-tó Tâi-oân choè-hó.
Siúⁿ-sù hō͘ chó͘-sian khiā-khí, kiàn-kok taⁿ Siōng-chú liap-lí.
Chú Ki-tok kok-ka ê kun-ông, lí-sióng-pang bo̍k-phiau ê kià-bōng.
Lán beh kiàn-siat jîn-ài kong-gī, chó͘-kok moá-toē chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ. (A-men.)

Pán-pún ê cheng-chha[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tē-2-chat sī kaù-hoē-pán chiah ū --ê.
  • Tē-3-kù ê "hō͘", pún-toé chiàu Tâi-gú hàn-jī tha̍k sī "siū", Tīⁿ Jî-gio̍k jīn-ûi tī chhiùⁿ-koa ê sî-chūn chhiùⁿ "hō͘" khah hó.
  • Tē-4-kù ê "kiàn-kok" goân-tóe sī "to̍k-li̍p", āu-·lâi Tīⁿ Jî-gio̍k chiah kā kái-chò "kiàn-kok".
  • Tē-11-kù ê "chó͘-sian", pún-toé sī "chó͘-kong".

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tâi-oân Chhùi-chhiⁿ

  1. Kòng-thûi-phó͘ kap MP3
  2. Hiû San-hiùng kā i hoan-e̍k chò Hak-fa
  3. Lâi chhiùⁿ lán ê kok-koa -- Tâi-oân Chhùi-chhiⁿ, ū to̍k-chhiùⁿ kap ha̍p-chhiùⁿ.
  4. kaù-hoē-pán, ū 2 chat.