Tâi-oân Thih-lō͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k.
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Kau-thong-pō͘ Thih-lō͘-kio̍k.
Tâi-oân Thih-lō͘
Ki-pún chu-liāu
Chōng-hóng tī-leh ēng
Só͘-iú-chiá  Tiong-hoâ Bîn-kok Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú
Êng-ūn tē-khu  Tâi-oân
Chhia-chām 241[1]:11
Bāng-chām www.railway.gov.tw
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Siâⁿ-chè thih-lō͘, Thong-khîn thih-lō͘, Hòe-ūn thih-lō͘
Lō͘-sòaⁿ 3
Êng-ūn tan-ūi Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō lūi-hêng tē-bīn, ko-kè, tē-hā
Kúi-tō piau-chún 1,067 mm
Sok-tō͘ 130 km/h

Tâi-oân Thih-lō͘ (Hàn-jī: 臺灣鐵路), kán-chheng Tâi-thih (Hàn-jī: 臺鐵), sī Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k ti̍t-êng ê thih-lō͘ lō͘-chōa êchóng-chheng, sī Tâi-oân chú-iàu ê Thih-lō͘ ūn-su hē-thóng, siōng chá tī 1891-nî khai-sí êng-ūn. Bo̍k-chêng iû Se-pō͘ Kan-sòaⁿ, Tang-pō͘ Kan-sòaⁿ, Lâm-hôe Sòaⁿ 3 tiâu kàn-sòaⁿ, koh ū 10 tiâu kheh-ūn chi-sòaⁿ cho͘-sêng. Tâi-thih sú-iōng 1067mm ê thih-ki-kui, koh iân-iōng Ji̍t-pún sî-tāi kiâⁿ tō-chhiau-pêng ê kui-tēng, kap taⁿ Tâi-oân kau-thong thong-hêng hong-hiòng sī tian-tò pêng. Tâi-oân bîn-kan kàu-gí teh kóng ê “hóe-chhia” ia̍h-sī “chē hóe-chhia” it-poaⁿ tiō-sī teh kóng Tâi-thih.

Bo̍k-chêng keng-êng Tâi-oân Thih-lō͘ ê ki-koan sī Kau-thong-pō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1887-nî kàu 1900-nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tāi-chheng tī 1887-nî sêng-li̍p “Choân-tâi Thih-lō͘ Siong-bū Chóng-kio̍k”, hū-chek khí Tâi-oân Thih-lō͘. Goân-khí-seng kui-ōe ê lō͘-chōa sī Ke-lângTâi-pakTek-chhàmTâi-lâm, che sī taⁿ Chhiòng-koàn-sòaⁿ ê khai-sí.T hâu-chi̍t tōaⁿ êng-ūn ê sī Tâi-pak Tōa-tiū-tiâⁿ kàu ke-lâng ê lō͘-sòaⁿ, tī 1891-nî thong-chhia, kah 4 tâi ki-koan-chhia, 14 tâi kheh-chhia, bô hòe-chhia. Sòa-āu iân-sin kàu Sin-tek ê lō͘-tōaⁿ tī 1893-nî thong-chhia, hit-tong-sî tī Tâi-pak ê lō͘-chōa sī kiâⁿ taⁿ Tâi-pak Tōa-kiô, Saⁿ-têng-po͘, Sin-chng-khu ê só͘-chāi. M̄-koh 1891-nî sûn-hú Lâu Bêng-thoân khì-chit, kè-jīm sûn-hú Siāu Iú-liâm in-ūi Tâi-oân châi-chêng ū khùn-lân, iau-kiû Tâi-oân Thih-lō͘ thêng-kang. Só͘-í tī Tâi-oân hō͘ Ji̍t-pún chiap-siū chìn-chêng, kan-taⁿ Ke-lâng kàu Sin-tek lō͘-tōaⁿ oân-kang.

1895-nî Tâi-oân Jîn-pún Sî-tāi khai-sí, Tâi-oân Thih-lō͘ sī hō͘ Ji̍t-kun séng chiap-koán, in sêng-li̍p Lio̍k-kun Tâi-oân-khu Lîm-sî Thih-tō Tùi. Ài-lâi Tâi-oân Chóng-tok-hú sêng-li̍p ê sî, thih-lō͘ kiàn-siat chèng-chhek chiām-sî iû bîn-kan chú-chhî. Chit-ê sî-chūn, Tâi-oân Thih-lō͘ lóng-chóng ū 8 tâi ki-koan-chhia, 20 tâi kheh-chhia, 26 tâi hòe-chhia. Tán Tâi-oân Thih-tō Chu-sek Hōe-siā, Tâi-pak Thih-tō Hōe-siā téng-téng ê bîn-kan gia̍p-chiá sio-liân-sòa bō͘-khoán sit-pāi liáu-āu, 1899-nî Tâi-oân chú-iàu thih-lō͘ kàn-sòaⁿ kái iû koaⁿ-hong chú-tō, kâng-nî Tâi-oân Chóng-tok-hú Kau-thong-pō͘ Thih-tō-pō͘ sêng-li̍p, kè-ōe choân-bīn heng-kiàn se-pō͘ chhiòng-koàn thih-lō͘.

1901-nî kàu 1945-nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1945-nî kàu 2000-nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2001-nî kàu 2010-nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

pōe-chû-sek chhia-phiò (Chū-kiông-hō)
pōe-chû-sek chhia-phiò (khu-kan-chhia)
pōe-chû-sek chhia-phiò (Kí-kong-hō)
pōe-chû-sek chhia-phiò (Chū-kiông-hō)

2011-nî kàu 2020-nî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2021-nî kàu-taⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ī-tēng sî-têng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lō͘-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-thih lō͘-sòaⁿ (A-lí-san lîm-thih í-keng hō͘ Lîm-bū-kio̍k siu ·tńg-khì êng-ūn)

Êng-ūn chhia-lióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Êng-ūn chhia-chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-thih bo̍k-chêng êng-ūn-tiong ê kheh-ūn chhia-chióng ū bô-kâng ê téng-kip, chiàu thiah-phiò bô͘-sek, hun “tùi-hō lia̍t-chhia” kap “hui-tùi-hō lia̍t-chhia” nn̄g tōa lūi-hêng. Kok téng-kip chhia-chióng teh ēng ê lia̍t-chhia chhia-hêngthong-siông sī kò͘-tēng ·ê, tú-tio̍h te̍k-sû tiàu-tō͘ su-kiû ê sî lia̍h-gōa.

Lūi-pia̍t Chhia-chióng Eng-gí miâ Sú-iōng chhia-lióng Múi kong-lí phiò-kè
(Sin-tâi-phiò)
Tùi-hō Chū-kiông-hō Puyuma Chū-kiông-hō lia̍t-chhia Puyuma Express Tiān-liân-chhia TEMU2000 hêng 2.27 kho͘
Taroko Chū-kiông-hō lia̍t-chhia Taroko Express TEMU1000 hêng
Chū-kiông-hō lia̍t-chhia Sin-chū-kiông (3000) hō lia̍t-chhia Tze-Chiang Limited Express (T.C. Ltd Exp) / Ziqiang Express EMU3000 hêng
it-poaⁿ Chū-kiông-hō lia̍t-chhia EMU1200 hêng
PP sek PP sek Chū-kiông-hō
chhâ-liân-chhia DR2800 hêng
DR2900 hêng
DR3000 hêng
DR3100 hêng
Kí-kong-hō lia̍t-chhia Chu-Kuang Express (C.K. Exp) / Juguang Express tōng-le̍k chi̍p-tiong sek 32850 hē
32950 hē
10000 hêng
10100 hêng
1000 hêng
10200 hêng
10400 hêng
10500 hêng
10600 hêng
1.75 kho͘
Hui-tùi-hō Khu-kan Khoài-chhia Fast Local Train / Local Express[lower-alpha 1] tiān-liân-chhia EMU500 hêng
EMU600 hêng
EMU700 hêng
EMU800 hêng
EMU900 hêng
1.46 kho͘
Khu-kan-chhia Local Train
tōng-le̍k chi̍p-tiong sek (Lâm-hôe Soàⁿ Ho̍k-heng-hō kú-kàn-chhia) 20000 hêng
20200 hêng

2000 hêng
2300 hêng

Tùi-hō lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

PP sek Chū-kiông-hō sú-iōng E1000 hêng tiān-tōng ki-koan-chhia
Taroko-hō
Puyuma-hō

Chū-kiông-hō lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chū-kiông-hō it-poaⁿ lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chū-kiông-hō sī Tâi-thih bo̍k-chêng siōng ko-kip ê lia̍t-chhia thêng-khò-chām siōng chió.

1978-nî khai-sí êng-ūn ê sî, sī EMU100 hêng tiān-liân-chhia teh cháu, hiān-chú-sî chú-iàu sī PP sek Chū-kiông-hō, chió-sò͘ sī EMU1200 hêng tiān-liân-chhia, EMU300 hêng tiān-liân-chhia, ài kiâⁿ tī hui-tiān-khì-hòa khu-kan ê sî ē ēng chhâ-liân-chhia.

Taroko-hō lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chè Sī sio̍k-tī Chū-kiông-hō, tān-sī êng-ūn ê sî kóng Taroko-hō khah chē. Chhia-hêng sī Ji̍t-pún chìn-kháu ê TEMU1000 hêng kheng-siâ-sek tiān-liân-chhia, che mā sī Tâi-thih thâu-chi̍t chióng sú-iōng ê kheng-siâ-sek lia̍t-chhia, chú-iàu sī kiâⁿ Tang-pō͘ Kàn-sòaⁿ.

Puyuma-hō lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chè Sī sio̍k-tī Chū-kiông-hō, tān-sī êng-ūn ê sî kóng Puyuma-hō khah chē. Chhia-hêng sī Ji̍t-pún chìn-kháu ê TEMU2000 hêng kheng-siâ-sek tiān-liân-chhia, chú-iàu sī kiâⁿ Tang-pō͘ Kàn-sòaⁿ, jî-chhiáⁿ ū te̍k-pia̍t ho̍k-bū Tâi-tang-koān.

Kí-kong-hō lia̍t-chhia sī Tâi-thih bo̍k-chêng tē-2 kip ê lia̍t-chhia.

Ho̍k-heng-hō lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ho̍k-heng-hō éng-kòe sī Tâi-thih tē-3 kip lia̍t-chhia. 2022-nî 3-goe̍h 29 Ho̍k-heng-hō chèng-sek thêng-sú.

Hui-tùi-hō lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-thih 700 hêng thong-khîn tiān-liân-chhia
Tâi-thih 800 hêng thong-khîn tiān-liân-chhia
Tâi-thih 900 hêng thong-khîn tiān-liân-chhia

Kok-chè kau-liû[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chí-mōe chhia-chām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tè-kiat sî-kan Tâi-thih chhia-chām Só͘-chāi Tè-kiat chhia-chām Só͘-chāi
2013-nî 8-goe̍h 16 Sin-tek Chhia-thâu  Tâi-oân Sin-tek-chhī Grand Central Chhia-thâu  United States New York
2013-nî 10-goe̍h 13 Siông-san Chhia-thâu  Tâi-oân Tâi-pak-chhī Matsuyama Chhia-thâu [ja]  Ji̍t-pún Ehime-koān
2014-nî 12-goe̍h 22 Ku-soaⁿ Chhia-thâu  Tâi-oân Gî-lân-koān Kameyama Chhia-thâu [ja]  Ji̍t-pún Hyōgo-koān
2015-nî 2-goe̍h 12 Sin-tek Chhia-thâu  Tâi-oân Sin-tek-chhī Tang-kiaⁿ Chhia-thâu  Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘
2015-nî 12-goe̍h chhe-4 Tâi-pak Chhia-thâu  Tâi-oân Tâi-pak-chhī Osaka Chhia-thâu  Ji̍t-pún Tāi-pán-hú
2016-nî 10-goe̍h 22 Ha̍p-heng Chhia-thâu  Tâi-oân Sin-tek-koān Kōfuku Chhia-thâu [ja]  Ji̍t-pún Hokkaidō
2017-nî 11-goe̍h chhe-10 Koan-san Chhia-thâu  Tâi-oân Tâi-tang-koān Sekiyama Chhia-thâu [ja]  Ji̍t-pún Niigata-koān
2018-nî 3-goe̍h 26[2] Tiân-tiong Chhia-thâu  Tâi-oân Chiong-hòa-koān Tanaka Chhia-thâu  Ji̍t-pún Nagano-koān
2020-nî 1-goe̍h 16 Lāi-oan Chhia-thâu  Tâi-oân Sin-tek-koān Wakasa Chhia-thâu [ja]  Ji̍t-pún Tottori-koān
2020-nî 11-goe̍h chhe-4 Bān-hôa Chhia-thâu  Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tagataisha-mae Chhia-thâu [ja]  Ji̍t-pún Siga-koān
Ta-khe Chhia-thâu  Tâi-oân Gî-lân-koān Izu-nagaoka Chhia-thâu [ja]  Ji̍t-pún Sizuoka-koān

Chí-mōe lō͘-sòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tè-kiat sî-kan Tâi-thih lō͘-sòaⁿ Tè-kiat lō͘-sòaⁿ
2013-nî 4-goe̍h 23 Pêng-khe Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Enoshima tiān-thih-sòaⁿ
2014-nî 4-goe̍h 30 Pêng-khe Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Chōkai-Sanroku Sòaⁿ
2014-nî 10-goe̍h 28 Chi̍p-chi̍p Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Isumi Sòaⁿ
2016-nî 6-goe̍h chhe-1 Chhiòng-koàn-sòaⁿ Tâi-tiong Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á IGR-Iwate-Ginga thih-tō
2016-nî 6-goe̍h chhe-1 Chhiòng-koàn-sòaⁿ Hái-hōaⁿ-sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Sanriku thih-tō Kita-riasu Sòaⁿ, Minami-riasu Sòaⁿ
2016-nî 8-goe̍h 27 Chi̍p-chi̍p Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Tenryu-Hamanako Thih-tō
2017-nî 4-goe̍h chhe-1 So͘-ò Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Chōshi tiān-khì thih-tō
2018-nî 5-goe̍h 19 So͘-ò Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Heisei Chikuhō Thih-tō choan-sòaⁿ
2019-nî 6-goe̍h 23 Pîn-tong Sòaⁿ, Lâm-hôe Sòaⁿ Ji̍t-pún ê kî-á Hisatsu Orenji Thih-tō
2019-nî 7-goe̍h 22 Chhiòng-koàn-sòaⁿ (Tâi-tiongKo-hiông) Ji̍t-pún ê kî-á Aoimori Thih-tō-sòaⁿ

Chí-mōe lia̍t-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chí-mōe chhia-khò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siòng-pō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siong-koan tiâu-bo̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Tâi-thih Thóng-kè Nî-pò (109-nî)
  2. YouTube YouTube téng ê 台鐵 田中車站 臺鐵局與信濃鐵道友好協定暨田中站姊妹車站締結典禮 ê iáⁿ-phìⁿ


Ín-iōng chhò-gō͘: 使用群組名稱 "lower-alpha" 的 <ref> 標籤已存在,但查無對應的 <references group="lower-alpha"/> 標籤