Tâi-oân bûn-ha̍k-hē

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tâi-oân bûn-ha̍k-hē (台灣文學系), he̍k-chiá Tâi-bûn-hē (台文系), sī lē-sio̍k tī Tâi-oân tāi-ha̍k bûn-ha̍k-īⁿ ê chi̍t khoân. Tâi-bûn-hē chham it-poaⁿ Tiong-kok bûn-ha̍k-hē bô-kāng ê sī beh kà ha̍k-chú ha̍k-si̍p koan-hoâi Tâi-oân, liáu-kái Tâi-oân, pí-kàu phian-hiòng le̍k-sú ê sèng-chit. Choân Tâi-oân kan-na 3 ê ha̍k-hāu ū khai-siat Tâi-bûn-hē, hun-pia̍t sī Chin-lí Tāi-ha̍k, Chēng-gî Tāi-ha̍k kap Sêng-kong Tāi-ha̍k. Hām i beh-kāng beh-kāng ê ha̍k-hē sī Tâi-oân Gí-bûn Ha̍k-hē.

Hē-só͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-oân bûn-ha̍k hē siong-koan hē-só͘
ha̍k-hāu hē-só͘ só͘-chāi sêng-li̍p sî-kan ha̍k-sū pan se̍k-sū pan phok-sū pan
Tâi-oân bûn-ha̍k hē (Tâi-bûn hē)
1. Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k hē Tâi-lâm-chhī Tang-khu 2000-nî 8-goe̍h
2. Chēng-gî Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k hē Tâi-tiong-chhī Soa-la̍k-khu 2003-nî
3. Chin-lí Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k hē Sin-pak-chhī Tām-chúi-khu 1997-nî 2-goe̍h chhoe-5
Tâi-oân gí-bûn ha̍k-hē(Tâi-gí hē、Tâi-bûn hē)
4. Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k Tâi-oân gí-bûn ha̍k-hē Tâi-tiong-chhī Lâm-khu 2003-nî — 2016-nî
5. Kok-li̍p Tâi-oân Su-hoān Tāi-ha̍k Tâi-oân gí-bûn ha̍k-hē Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu 2003-nî 8-goe̍h chhoe-1
6. Kok-li̍p Tâi-tiong Kàu-io̍k Tāi-ha̍k Tâi-oân gí-bûn ha̍k-hē Tâi-tiong-chhī Se-khu 2004-nî 7-goe̍h 17-hō
Tâi-oân bûn-hòa, bûn-ha̍k siong-koan hē-só͘ (Tâi-bûn só͘)
7. Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k gián-kiù-só͘ Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu 2004-nî
8. Kok-li̍p Chèng-tī Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k gián-kiù-só͘ Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu 2005-nî
9. Kok-li̍p Tâi-pak Kàu-io̍k Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-hòa gián-kiù-só͘ Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu 2002-nî 8-goe̍h chhoe-1
10. Kok-li̍p Chheng-hôa Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k gián-kiù-só͘ Sin-tek-chhī Tang-khu 2002-nî 8-goe̍h
11. Kok-li̍p Tong-hôa Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-hòa ha̍k-hē Hoa-liân-koān Siū-hong-hiong 1999-nî 8-goe̍h
12. Kok-li̍p Tiong-heng Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k kap khòa-kok bûn-hòa gián-kiù-só͘ Tâi-tiong-chhī Lâm-khu 2004-nî 8-goe̍h
13. Kok-li̍p Tiong-chèng Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-ha̍k kap chhòng-ì èng-iōng gián-kiù-só͘ Ka-gī-koān Bîn-hiông-hiong 2003-nî 8-goe̍h chhoe-1

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]