Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Tâi-pak Chia̍t-ūn.
Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si
臺北捷運公司
Hîng-thài Bī-chiūⁿ-chhī kong-si
(Chhī-chèng-hú kong-êng sū-gia̍p)
Hâng-gia̍p Tē-saⁿ sán-gia̍p
Tshòng-kiàn nî 1994 nî 7 goe̍h 29 hō
Tsóng-pōo  Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Revenue IncreaseNTD 170.93-ek (2014)
IncreaseNTD 5.42-ek (2014)
IncreaseNTD 4.50-ek (2014)
Total assets DecreaseNTD 164.44-ek (2014)
Bāng-tsām http://www.metro.taipei/

Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (Hàn-jī: 臺北大眾捷運股份有限公司; Eng-gí: Taipei Rapid Transit Corporation; TRTC), kán-chheng chò Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si (台北捷運公司) kap Pak-chia̍t (北捷), sī Tâi-pak Chia̍t-ūn ê êng-ūn ki-kò͘, sī í Tâi-pak-chhī Chèng-hú ûi chú-iàu kó͘-tong ê kong-êng kau-thong sū-gia̍p te̍k-hú keng-êng kong-si. Lēng-gōa, Pak-chia̍t kong-si mā siū-tio̍h Tâi-pak-chhī Chèng-hú ê úi-thok lâi hū-chek Niau-khang Lám-chhia, Tâi-pak Chhī-li̍p Jî-tông Sin Lo̍k-hn̂g kap Tâi-pak Sió-kū-tàn ê êng-ūn. Pak-chia̍t Kong-si ê chóng-pō͘ ūi-tī Pak-chia̍t Siang-liân-chām piⁿ-á ê Chia̍t-ūn Hêng-chèng Tōa-lâu (捷運行政大樓), hām Chia̍t-ūn Kang-têng Kio̍k kiōng-iōng pún-pō͘.

Eng-bûn miâ-chheng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • 1988 nî 12 goe̍h 18 hō, Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si Tiû-pī-chhù sêng-li̍p.[1]
 • 1994 nî 7 goe̍h 29 hō, Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si chèng-sek sêng-li̍p.[1]
 • 2001 nî 9 goe̍h 17 hō, Tâi-pak tú-tio̍h Nari hong-thai hong-chai ê chhim-si̍p, tì-sú Tâi-pak Chia̍t-ūn hē-thóng siū-tio̍h giâm-tiōng ê sún-sit.[1]
 • 2004 nî 7 goe̍h 29 hō, Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si chhòng-li̍p 10 chiu-nî.
 • 2004 nî, Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si po̍k-hoat pō͘-hūn oân-kang sia̍p-hiâm keng-kái iu-iû-khah chìn-chhut-bé ê sū-kiāⁿ.[2]
 • 2006 nî, hōng-bēng chiap-chhiú Naiu-khang Lám-chhia, lo̍h-bóe tī 2007 nî 7 goe̍h 4 hō chèng-sek tùi-gōa êng-ūn.[1]
 • 2014 nî 7 goe̍h 29 hō, Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si chhòng-li̍p 20 chiu-nî.
 • 2014 nî 12 goe̍h 16 hō, hū-chek êng-ūn ê Tâi-pak Chhī-li̍p Jî-tông Sin Lo̍k-hn̂g chèng-sek khai-bō͘.
 • 2015 nî 1 goe̍h 21 hō, Pak-chia̍t kong-si chiau-khai lîm-sî táng-sū-hōe, thong-kòe sin-jīm táng-sū-tiúⁿ jîn-sū-àn, khak-tēng iû chiân Kau-thong-pō͘ chèng-bū chhù-tiúⁿ Hō Tîn-tàn (賀陳旦) chhut-jīm táng-sū-tiúⁿ.[3]
 • 2015 nî 3 goe̍h 20 hō, Pak-chia̍t kong-si chiau-khai lîm-sî táng-sū-hōe, hōe tiong thong-kòe sin-jīm chóng-keng-lí jîn-sū-àn, iû hiān-jīm Téng-hàn Kok-chè Kang-têng Kò͘-būn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si chip-hêng táng-sū-tiúⁿ Sun Í-sùn (孫以濬) chiap-jīm.[4]
 • 2015 nî 3 goe̍h 24 hō, Pak-chia̍t sin-jīm chóng-keng-lí Sun Í-sùn chèng-sek chiūⁿ-jīm.
 • 2015 nî 8 goe̍h 3 hō, Pak-chia̍t chóng-keng-lí Sun Í-sùn hiòng chhī-chèng-hú sî-chit, iû hù-chóng-keng-lí Koeh Châi-bêng (郭財明) chiām-sî tāi-lí.
 • 2015 nî 8 goe̍h 28 hō, Pak-chia̍t chóng-keng-lí chit-bū, iû chiân Pak-chia̍t hù-chóng-keng-lí Gân Pang-kiat (顏邦傑) chiap-jīm.[5]
 • 2015 nî 9 goe̍h 1 hō, Pak-chia̍t sin-jīm chóng-keng-lí Gân Pang-kiat chèng-sek chiūⁿ-jīm.

Chiu-piⁿ ha̍p-chok hāng-bo̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iu-iû-khah[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Iu-iû-khah

Niau-khang Lám-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Niau-khang Lám-chhia

Jî-tông Sin Lo̍k-hn̂g[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Tâi-pak Chhī-li̍p Jî-tông Sin Lo̍k-hn̂g

Bu̍t-gia̍p hoat-tián[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 臺北捷運公司 (2010/10/11發布). "使命與願景" (ēng Hôa-gí). 臺北大眾捷運股份有限公司. 2010-12-01 khòaⁿ--ê. 
 2. 陳智華 (2004 nî 1 goe̍h 10日). "北市捷運揩油案 開除八人". 自由時報. 
 3. 陳定瑜、張立勳 (2015 nî 1 goe̍h 20日). "北捷董座找到了 賀陳旦出任". 中時電子報. 
 4. 自由時報 (2015 nî 3 goe̍h 20日). "鼎漢董座孫以濬任北捷總經理 柯市府「鼎漢幫」成軍". 自由時報電子報. 
 5. 民報 (2015 nî 8 goe̍h 28日). "柯P只問專業 顏邦傑回鍋北捷終得一償宿願". 雅虎奇摩新聞. 

Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]