Tâi-pak chia̍t-ūn hē-thóng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Tâi-pak Thih-tō Lōo-suànn-tôo

Tâi-pak chia̍t-ūn hē-thóng (hàn-jī: 台北捷運系統) sī Tâi-oân tē it-ê chhī-khu chia̍t-ūn hē-thóng.

1996 nî 3 goe̍h 28 ba̍k-sa-soàⁿ khí-iōng, sī tē it-ê khí-iōng ê lō·-soàⁿ.

Lō͘-soàⁿ[siu-kái]

Chang soaⁿ (棕線)[siu-kái]

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
Chang Soàⁿ
Lāi-ô͘-soàⁿ B11 Lâm-káng Tián-lám-koán 南港展覽館 Lâm-káng-soàⁿ
Lâm-káng-khu Tâi-pak-chhī
B10 Lâm-káng Nńg-thé Hn̂g-khu 南港軟體園區
B9 Tong-ô͘ 東湖 Lāi-ô͘-khu
B8 葫洲
B7 Tāi-ô͘ Kong-hn̂g 大湖公園
B6 Lāi-ô͘ 內湖
B5 Bûn-tek 文德
(碧湖公園)
B4 港墘
B3 Sai-ô͘ 西湖
(德明科大)
B2 Kiàm-lâm-lō͘ 劍南路
(美麗華)
În-kho-soàⁿ (2015 nî) Tiong-san-khu
B1 Tāi-ti̍t 大直
(實踐大學)
BR1 Siông-san Ki-tiûⁿ 松山機場 Siông-san-khu
BR2 Tiong-san kok-tiong 中山國中 Tiong-san-khu
Siông-san-khu
Bûn-san-sòaⁿ
(Ba̍k-sa-soàⁿ)
BR3 Lâm-kiaⁿ tang-lō͘ 南京東路 Siông-san-sòaⁿ (2013 nî)
BR4 Tiong-hàu Hok-heng 忠孝復興 Lâm-káng-soàⁿ Tāi-an-khu
BR5 Tāi-an 大安 Sìn-gī-sòaⁿ (2012 nî)
BR6 Kho-ki tōa-lâu 科技大樓
BR7 La̍k-tiuⁿ-lê 六張犁 Tāi-an-khu
Sìn-gī-khu
BR8 Lîm-kong 麟光
BR9 Sin-hài 辛亥 Bûn-san-khu
BR10 Bān-hong pēⁿ-īⁿ 萬芳醫院
BR11 Bān-hong siā-khu 萬芳社區
BR12 Ba̍k-sa 木柵
BR13 Tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 În-kho-soàⁿ
Niau-khang (Bâ-khang) Lám-chhia

Âng-soàⁿ[siu-kái]

Tām-chúi -- Âng-chhiū-nâ -- Tek-ûi -- Koan-tāu -- Tiong-gī -- Ho̍k-heng-kang -- Pak-tâu -- Khî-giâm -- Kî-lí-gān -- Chió-pâi-á -- Bêng-tek -- Chi-san -- Sū-lîm -- Kiàm-thâm -- Îⁿ-soa-á -- Bîn-khôan-se-lō· -- Siang-liân -- Tiong-san -- Tâi-pak chhia-thâu (Choán-chhia-chām) -- Tâi-tai pēⁿ-īⁿ -- Tiong-chèng-kì-liām-tn̂g
Pak-tâu -- Sin-pak-tâu

Kiat-soàⁿ (橘線)[siu-kái]

Tiong-chèng-kì-liâm-têng -- Kó·-têng -- Téng-khe -- Éng-an chhī-tiûⁿ -- Kéng-an -- Lâm-sì-kak

Le̍k-soàⁿ[siu-kái]

Tiong-chèng-kì-liām-tn̂g -- Kó·-têng -- Tâi-tiān tōa-lâu -- Kong-koán -- Bān-liông -- Kéng-boé -- Tōa-phiâⁿ-lâm -- Chhit-tiuⁿ -- Sin-tiàm chhī-kong-só -- Sin-tiàm
Tiong-chèng-kì-liâm-têng -- Sió-lâm-mn̂g -- Se-mn̂g
Chhit-tiuⁿ -- Sió-pek-thâm
Se-mn̂g chām

Nâ-soàⁿ[siu-kái]

Se-mn̂g -- Tâi-pak chhia-thâu/chhām -- Siān-tó-sī -- Tiong-hàu sin-seng -- Tiong-hàu hok-heng -- Tiong-hàu tun-hòa -- Kok-hū kì-liām-kóan -- Chhī-chéng-hú -- Éng-chhun -- Āu-soan-pi -- Khun-iông -- Lâm-kóng (Kang-têng-tiong) -- Keng-bō·-lâm (Kang-têng-tiong)
Se-mn̂g -- Liông-san-sī -- Káng-á-chhùi -- Sin-po· --

N̂g-soàⁿ[siu-kái]

Goā-pō· liân-kiat[siu-kái]