跳至內容

Tân Tiong-hô (pâi-kiû kàu-liān)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tân Tiong-hô
Tân Tiong-hô

Tân Tiong-hô (陳忠和), Hok-kiàn-séng Chiang-chiu Liông-hái lâng, 1957 nî 10 ge̍h 2 hō chhut-sì, hiān-jīm Tiong-kok Kok-ka Lú-chú Pâi-kiû-tūi chú-kàu-liān.

  • 1976 nî, Hok-kiàn Lâm-chú Pâi-kiû-tūi tūi-ôan.
  • 1979 nî, tī Kok-ka Lú-chú Pâi-kiû-tūi tam-jīm phôe-liān kàu-liān.
  • 1986 nî, tam-jīm Hok-kiàn Lú-chú Pâi-kiû-tūi kàu-liān. Sêng-chek sī : Chôan-kok Lú-pâi Kah-kip Liân-sài tē-3-miâ, Tē-6-kài Chôan-kok Ūn-tōng-hōe kòan-kun.
  • 1989 nî, tam-jīm Kok-ka Lú-pâi chō·-lí kàu-liān, hia̍p-chō· chú-kàu-liān Ô· Chìn.
  • 1993 nî, Hok-kiàn Lú-pâi chú-kàu-liān, chhōan-niá Hok-kiàn Lú-pâi àn kah-B seng-kip kàu kah-A
  • 1995 nî, tò-tńg-khì Kok-ka Lú-pâi, hia̍p-chō· chú-kàu-liān Lông Pêng.
  • 1999 nî, hia̍p-chō· chú-kàu-liān Ô· Chìn, pang-chō· Kok-ka Lú-pâi iâⁿ-tit Tē-10-kài A-chiu Lú-pâi Kím-phiau-sài kòan-kun, Te-8-kài Sè-kài Lú-pâi-sài tē-5-miâ, Te-27-kài Ò-ūn-hōe te-5-miâ.
  • 2001 nî nî-thâu, koh-1-pái chìn-ji̍p Kok-ka Lú-chú Pâi-kiû-tūi, chhut-jīm chú-kàu-liān ê chit-bū.
  • 2004 nî 8 ge̍h 28 hō, chhōa-niá Kok-ka Lú-pâi theh-tio̍h Tē-28-kài Ò-ūn-hōe lú-pâi pí-sài ê kim-pâi.

Tân Tiong-hô tī Tiong-kok Lú-pâi kang-chok 20-gōa-nî, i sèng-chêng un-hô, chò-lâng tiong-hō· kó·-ì, chò tāi-chì kut-la̍t koh tiám-tîn. Tân--sian tī 2001 nî chèng-sek chiūⁿ-jīm Kok-ka Lú-pâi chú-kàu-liān ê sî, gōa-kài tùi i ê phêng-kè sī " 1-ê chin sè-jī ê lâng ", chin chōe lâng kóng i chit-chióng un-hô ê kò-sèng bô sek-ha̍h chò chú-kàu-liān. Put-jī-kò, Tân--sian khiok-sī bô tông-ì pa̍t-lâng tùi i ê phêng-kè, i kóng ka-tī " m̄-sī 1-ê un-hô ê lâng, kāng-kóan ū chin khut-kiông ê kò-sèng kah phek-le̍k ". Sū-si̍t chèng-bêng Tân--sian kóng liáu bô-m̄-tio̍h, chêng i hōaⁿ-ke liáu-āu, Kok-ka Lú-pâi sio-liân-sòa iâⁿ-tit chin chōe sè-kài-kip pí-sài ê kòan-kun. Chòe-kīn Tī Hi-lia̍p Ngá-tián-chhī kú-pàn ê Tē-28-kài Ò-ūn-hōe, Tân Tiong-hô chhōa-tio̍h i ê Kok-ka Lú-pâi tē-chú, kòe-ngó·-koan, chám-lio̍k-chiòng, chòe-āu iâⁿ-tit kim-pâi.