Tôhô Project

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Touhou Project (東方Project, Tôhô Purojekuto, Tang-hong kè-ōe) sī Ji̍t-pún Tông-jîn thôan-thé Siōng-hái Alice hòan--ga̍k-thôan chè-chok ê Tông-jîn iû-hì hē-lia̍t.

Tû-liáu iû-hì í-gōa,chit-ê hē-lia̍t ê chok-phín iau-koh-ū im-ga̍k CD kah chheh.

Chok-phín[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iû-hì[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tuì 1996-ní í-lâi, hòan--ga̍k-thôan it-kiōng ū-chhut 26-ê iû-hì, thâu-chêng 5-ê sī tī PC-98 ūn-hêng ê, kî-thaⁿ lóng sī tī Thang-á-mûi hē-thóng.

Ūn-hêng tī PC-98 ê iû-hì[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • [Th01] Tang-hong Lêng-ī-thoān (東方靈異伝 〜 Highly Responsive to Prayers.)(1996-nî)
 • [Th02] Tang-hong Hong-mô͘-lio̍k (東方封魔録 〜 the Story of Eastern Wonderland.)(1997-nî 8-goe̍h)
 • [Th03] Tang-hong Bāng-sî-khong (東方夢時空 〜 Phantasmagoria of Dim.Dream.)(1997-nî 12-goe̍h)
 • [Th04] Tang-hong Hoàn-sióng-hiong (東方幻想郷 〜 Lotus Land Story.)(1998-nî 8-goe̍h)
 • [Th05] Tang-hong Koài-kî-tâm (東方怪綺談 〜 Mystic Square.)(1998-nî 12-goe̍h)

Ūn-hêng tī Windows ê iû-hì[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • [Th06] Tang-hong Âng-mô͘-hiong (東方紅魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.)(2002-nî 8-goe̍h)
 • [Th07] Tang-hong Iau-iau-bāng (東方妖々夢 〜 Perfect Cherry Blossom.)(2003-nî 8-goe̍h)
 • [Th08] Tang-hong Ēng-iā-chhau (東方永夜抄 〜 Imperishable Night.)(2004-nî 8-goe̍h)
 • [Th09] Tang-hong Hoa-èng-thióng (東方花映塚 〜 Phantasmagoria of Flower View.)(2005-nî 8-goe̍h)
 • [Th09.5] Tang-hong Bûn-hoa-thiap (東方文花帖 〜 Shoot the Bullet.)(2005-nî 12-goe̍h)
 • [Th10] Tang-hong Tong-sîn-lio̍k (東方風神録 〜 Mountain of Faith.)(2007-nî 8-goe̍h)
 • [Th11] Tang-hong Tē-lêng-tiān (東方地霊殿 〜 Subterranean Animism.)(2008-nî 8-goe̍h)
 • [Th12] Tang-hong Seng-liân-chûn (東方星蓮船 〜 Undefined Fantastic Object.)(2009-nî 8-goe̍h)
 • [Th12.5] Double Spoiler (ダブルスポイラー 〜 東方文花帖)(2010-nî 3-goe̍h)
 • [Th12.8] Iau-chiaⁿ Tōa Chiàn-cheng(妖精大戦争 〜 東方三月精)(2010-nî 8-goe̍h)
 • [Th13] Tang-hong Sîn-lêng-biō (東方神霊廟 〜 Ten Desires.)(2011-nî 8-goe̍h)
 • [Th14] Tang-hong Hui-chiam-siâⁿ (東方輝針城 〜 Double Dealing Character.)(2013-nî 8-goe̍h)
 • [th14.3] Tân-bō͘ Amanojaku (弾幕アマノジャク 〜 Impossible Spell Card.)(2014-nî 5-goe̍h)
 • [Th15] Tang-hong Kàm-chu-thoân (東方紺珠伝 〜 Legacy of Lunatic Kingdom.)(2015-nî 8-goe̍h)
 • [Th16] Tang-hong Thian-khong chiong (東方天空璋 〜 Hidden Star in Four Seasons.)(2017-nî 8-goe̍h)

Ē-té sī kah hông-hun frontier ha̍p-chok khai-hoat ê tân-bō͘ sio-phah iû-hì

 • [Th07.5] Tang-hong Chùi-bāng-sióng (東方萃夢想 〜 Immaterial and Missing Power.)(2004-nî 12-goe̍h)
 • [Th10.5] Tang-hong Hî-sióng-thian (東方緋想天 〜 Scarlet Weather Rhapsody.)(2008-nî 5-goe̍h)
 • [Th12.3] Tang-hong Hui-sióng Thian-chek (東方非想天則 〜 超弩級ギニョルの謎を追え)(2009-nî 8-goe̍h)
 • [Th13.5] Tang-hong Dim-kî-lâu (東方心綺楼 〜 Hopeless Masquerade.)(2013-nî 5-goe̍h)
 • [Th14.5] Tang-hong Chhim-pì-le̍k (東方深秘録 〜 Urban Legend in Limbo.)(2015-nî 5月)
 • [Th15.5] Tang-hong Pîn-i-hôa (東方憑依華 〜 Antinomy of Common Flowers.)(2017-nî 12-goe̍h)

Im-ga̍k CD[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chheh[siu-kái | kái goân-sí-bé]