跳至內容

Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok (Tāi-hân Bîn-kok)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok (第三共和國) sī 1963 nî chì 1972 nî chi-kan thóng-tī Tāi-hân Bîn-kok ê chèng-hú. Phok Chèng-hi1961 nî 5 goe̍h 16 hō hoat-tōng Ngó͘-it-lio̍k kun-sū chèng-piàn thui-hoan Tē-2 Kiōng-hô-kok chèng-hú, kiàn-li̍p kun-sū chip-chèng-thoân Kok-ka Chài-kiàn Chòe-ko Hōe-gī liáu-āu, hôe-kui bûn-koaⁿ thóng-tī ê kè-sêng chèng-koân, tān-sī si̍t-chè-siōng sī Phok Chèng-hi ê to̍k-chhâi thóng-tī. Phok Chèng-hi tī 1972 nî chài-chhù hoat-tōng kun-sū chèng-piàn kái-sàn kok-hōe, si̍t-hêng Î-sin Hiàn-hoat, kiàn-li̍p Tē-sì Kiōng-hô-kok, chóng-thóng iû soán-kí-thoân sán-seng, hùi-tû chóng-thóng ê liân-jīm hān-chè, hō͘ i ka-kī chiâⁿ-chò chiong-sin chóng-thóng, ka-kiông to̍k-chhâi thóng-tī, ti̍t-kàu 1979 nî pī àm-sat ûi-chí.