跳至內容

Tē-jī-chhù sán-gia̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tē-jī-chhù sán-gia̍p (第二次產業), he̍k-chiá kang-gia̍p (工業), sī í seng-sán sán-phín ûi-chú ê sán-gia̍p. Tē-jī-chhù sán-gia̍p toā-poàⁿ ē í tē-it-chhù sán-gia̍p ia̍h-sī kî-thaⁿ chè-chō-siong ê sán-phín lâi chò-ûi i-ê goân-liāu; só͘ chè-chō chhut-lâi ê siong-phín khó-lêng ē chhut-kháu ia̍h-sī hoàn-bē hō͘ it-poaⁿ ê kheh-hō͘, mā ū khó-lêng ē chiâⁿ-chò kî-thaⁿ chè-chō-siong ê goân-liāu. Tē-jī-chhù sán-gia̍p koh ē-sái hun-chò kheng-kang-gia̍p kap tāng-kang-gia̍p. Tī kā goân-liāu ka-kang chò sán-phín ê kòe-têng tiong, khó-lêng ē siau-hàu toā-liōng ê lêng-goân, iā ē su-iàu kang-chhiúⁿ kap ki-hâi siat-pī, sīm-chì iáu-koh ū hòe-khì goân-bu̍t-liāu ia̍h-sī hòe-jia̍t téng-téng khó-lêng ē éng-hióng khoân-kéng kap chō-sêng u-jiám ê būn-tê. Put-kò, tē-it-chhù kap tē-saⁿ-chhù sán-gia̍p lóng su-iàu tē-jī-chhù sán-gia̍p ê chi-chhî.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]