Tē-kiû ê tiōng-le̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tē-kiû ê tiōng-le̍k sī in-ūi tē-kiû pún-sin ê chit-liōng só͘ kū-iú ê tiōng-le̍k. Tē-kiû piáu-bīn ê tiōng-le̍k ka-sok-tō͘ pī piáu-sī chò g, kīn-sū téng-î ta̍k pêng-hong-bió 9.8 bí he̍k-chiá sī ta̍k pêng-hong-bió 32 eng-chhioh. Che piáu-sī kóng, nā-sī hut-lio̍k khong-khì chó͘-le̍k ê sî, bu̍t-thé tī tē-kiû piáu-bīn téng-koân chū-iû hā-lo̍h ê ka-sok-tō͘ sī 9.8 m/s2. Ì-sù chiū sī kóng, chēng-chí bu̍t-kiāⁿ hā-lo̍h 1 bió-cheng liáu-āu ê sok-tō͘ sī 9.8m/s, 2 bió liáu-āu sī 19.6 m/s. Tē-kiû pún-sin mā siū-tio̍h hā-lo̍h bu̍t-thé kāng-khoán toā-sè ê tiōng-le̍k ka-sok, iā chiū sī kóng tē-kiû ē tiâu hā-lo̍h bu̍t-thé ê hong-hiòng ka-sok-tō͘ soá-tāng, tān-sī tē-kiû chit-liōng oán tāi-î hā-lo̍h bu̍t-thé ê chit-liōng, só͘-í hā-lo̍h-bu̍t tùi tē-kiû ê ka-sok-tō͘ sī hui-siông ê sió.