Tōa Tâi-lâm Kong-chhia

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tōa Tâi-lâm Kong-chhia (大台南公車) sī Tâi-lâm-chhī Chhī-khu Khì-chhia Kheh-ūn ê phín-pâi hêng-siōng miâ-chheng. Tōa Tâi-lâm Kong-chhia í Tâi-lâm-chhī kong-kiōng ūn-su chò-ûi chú-koán ki-koan ê khì-chhia ho̍k-bū, chú-iàu iû "kàn-chi-sòaⁿ kong-chhia" (幹支線公車) kap "chhī-khu kong-chhia" (市區公車) nn̄g tōa pō͘-hūn cho͘-sêng.

2010 nî 12 goe̍h 25 hō, Tâi-lâm-koān kap Tâi-lâm-chhī (séng-hat-chhī) hat-khu ha̍p-pèng kái-chè chò chit-má ê Tâi-lâm-chhī (ti̍t-hat-chhī) liáu-āu, Kau-thong-pō͘ Kong-lō͘ Chóng-kio̍k Ka-gī-khu Kàm-lí-só͘ kā lō͘-sòaⁿ pí-lē tī Tâi-lâm-chhī hat-he̍k lāi chhiau-kòe 50% ê kong-lō͘ khì-chhia kheh-ūn lō͘-sòaⁿ î-kau hō͘ Tâi-lâm-chhī Chèng-hú kàm-lí. Chia-ê goân kong-lō͘ khì-chhia kheh-ūn lō͘-sòaⁿ tī 2013 nî 3 goe̍h chì 2013 nî 12 goe̍h kan tio̍k-pō͘ chéng-pèng chò 6 tiâu kàn-sòaⁿ kong-chhia lō͘-sòaⁿ kap 74 tiâu chi-sòaⁿ kong-chhia lō͘-sòaⁿ, í le̍k-sek, nâ-sek, chang-sek, kam-á-sek, n̂g-sek kap âng-sek hun-pia̍t chò-ûi 6 tiâu kàn-sòaⁿ kong-chhia hē-thóng ê sek-pia̍t gân-sek, iû Heng-lâm Kheh-ūn kap Sin-iâⁿ Kheh-ūn chit nn̄g keng bîn-êng khì-chhia kheh-ūn kong-si keng-êng.

Tōa Tâi-lâm Kong-chhia ê "chhī-khu kong-chhia" hē-thóng sī goân-té Tâi-lâm-chhī (séng-hat-chhī) só͘ hat ê 6 ê chhī-hat-khu (Tiong-se-khu, Tang-khu, Lâm-khu, Pak-khu, An-pêng-khu kap An-lâm-khu) kap Éng-khong-khu, Jîn-tek-khu kap Ko-hiông-chhī Ka-tiāⁿ-khu téng jîn-kháu bi̍t-chi̍p khu chò-ûi ho̍k-bū hoān-ûi ê kong-kiōng khì-chhia ho̍k-bū, iû Hú-siâⁿ Kheh-ūn, Heng-lâm Kheh-ūn kap Sù-hong Kheh-ūn keng-êng, tāi-pō͘-hūn lō͘-sòaⁿ sêng-si̍p ha̍p-pèng chêng chiū í-keng chûn-chāi ê Tâi-lâm-chhī (séng-hat-chhī) chhī-khu khì-chhia kheh-ūn lō͘-sòaⁿ.

Bo̍k-chiân, Tōa Tâi-lâm Kong-chhia ê êng-ūn lō͘-sòaⁿ sò͘ ū 113 tiâu: kàn-sòaⁿ kong-chhia 6 tiâu, chi-sòaⁿ kong-chhia 75 tiâu, chhī-khu kong-chhia 20 tiâu, koan-kong kong-chhia 4 tiâu, siang-chân pa-suh 1 tiâu, Ko-thih khoài-chia̍p 2 tiâu, tân-sèng chiap-poh kong-chhia 7 tiâu.