跳至內容

Tōng-bu̍t-hn̂g Chām (Tâi-pak-chhī)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tōng-bu̍t-hn̂g Chām

Tōng-bu̍t-hn̂g Chām (動物園站) tī î Tâi-oân Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu, sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Bûn-ô͘ Soàⁿ (Bûn-san Soàⁿ) ê chia̍t-ūn chhia-chām. Mā-sī kap tī-leh kui-ōe tiong ê khoân-chōng Soàⁿ, Chhim-kheⁿ Kheng-kúi liân-kiat ê choán-ūn-chām. Tû-liáu Chia̍p-ūn lō͘-soàⁿ, Niau-khang Lám-chhia kiàn-tì toan-tiám-chām kap kiàn-tì kheh-ūn choán-ūn-chām mā ē-sái piān-lī lí-kheh choán-chhia, Tōng-bu̍t-hn̂g Chām chiâⁿ-chò chi̍t-ê ho̍k-ha̍p-sek khu-he̍k kau-thong choán-ūn tiong-sim, i chiòng sī chéng-ê Tâi-pak Chia̍p-ūn hē-thóng tiong tē-chi̍t ê saⁿ lō͘-sòaⁿ toan-tiám chhia-chām.

 Niau-khang Lám-chhia