跳至內容

Tek-pak-chhī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


Tek-pak-chhī
竹北市
—  Koān-hat-chhī  —
Tek-pak-chhī ê uī-tì
Tek-pak-chhī ê uī-tì
Tek-pak-chhī
Keng-hūi-tō͘: 24°50′N 121°00′E / 24.833°N 121.000°E / 24.833; 121.000
Kok-ka  Tiong-hôa-bîn-kok
Koān Sin-tek-koān
Chèng-hú
 - Chhī-tióⁿ Tēⁿ Tiâu-hong
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 46.8341 km2
Koân-tō͘ 24 m
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 211,746 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 4,521 lâng/km2
 - Hō͘-sò͘ 79,527
Sî-khu NST (UTC+8)
Bāng-chām http://www.chupei.gov.tw/

Tek-pak-chhī (竹北市) sī Sin-tek-koān ē-tóe koán-hat ê chi̍t-ê chhī, koān-chèng-hú só͘-chai-tōe.

Tek-pak-chhī tī Tâi-oân pún-tó sai-pak-pō͘. Tang-sai tāi-iok 13.5 kong-lí, chiàm Sin-Tek-Pêng-Goân ê pak pòaⁿ-pêng. Sai-pêng óa-hái, Pak-pêng sī Ô͘-kháu koân-phiâⁿ (tâi-tōe), Āu-piah-khoe (Hōng-soaⁿ-khoe) tī pak-pêng lâu-hiòng sai-sè ê Tâi-oân-hái-kiap. Lê-thâu-soaⁿ tī tang-lâm-hng, sī Tek-tang soaⁿ-lūn ê iân-sòa, lâm-hng hām Sin-tek-chhī í Thâu-chêng-khoe kè-kài.

Pêng-kun khì-un tī 25 tō͘ kàu 30 tō͘ tiong-kan. Chi̍t-nî ê kàng-hō͘-liōng sī 1500mm-1800mm. Khì-hāu un-loán tâm-sip, siū tio̍h kùi-cheh-hong kiông-lia̍t ê éng-hióng.

Tek-pak tī saⁿ-pah-nî chêng, sī goân-chū-bîn phah lo̍k-á ê la̍h-tiûⁿ. Sī bô-lâng chèng-chò, bô-lâng khiā-khí ê só͘-chāi. [1]

1737 nî, tùi Tiong-kok Chìn-kang lâi ê Chiu--ka khai-khún La̍k-ka tē-hng, che-sī Tiong-kok Hàn-jîn khai-khún Tek-pak ê khai-toan.

Hêng-chèng-khu

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lông-hî-gia̍p
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
 • Chá-kî í seng-sán hioh-á-chhài ûi-chú, kūn-lâi chiām-chiām choán-hêng hoat-tián koan-kong lông-gia̍p, kái-chèng ko-kè-ta̍t ê chhài-soe he̍k-chiá-sī hoe-hùi.
 • Iúⁿ-chhī o͘-hî, seng-sán o͘-hî-chí.
 • Tâi-oân-tāi-ha̍k Tek-pak hun-pō͘.
 • Kau-thong-tāi-ha̍k Kheh-lâng Bûn-hòa Ha̍k-īⁿ.
 • Tâi-oân Kho-ki Tāi-ha̍k Tek-pak hun-pō͘ tiû-pī-tiong.
 • Gī-bîn tiong-ha̍k
 • Tek-pak ko-tiong.
 • La̍k-ka ko-tiong. (Ū-tēng 2015-nî chio-seng)
 • Tek-pak kok-tiong
 • La̍k-ka kok-tiong
 • Hōng-kong kok-tiong
 • Lîn-ài kok-tiong
 • Phok-ài kok-tiong
 • Sêng-kong kok-tiong
 • Gī-bîn tiong-ha̍k
 • Johnson Korrnell Academy (Korrnell siang-gí tiong-sió-ha̍k)
 • Tek-pak kok-sió
 • Tiong-chèng kok-sió
 • Tek-lîn kok-sió
 • Tang-hái kok-sió
 • Si̍p-heng kok-sió
 • La̍k-ka kok-sió
 • Tong-heng kok-sió
 • Kong-bêng kok-sió
 • Phok-ài kok-sió
 • Sin-siā kok-sió
 • Môa-hn̂g kok-sió
 • Hong-tiân kok-sió
 • Sin-káng kok-sió
 • Hōng-kong kok-sió
 • Heng-liông kok-sió
 • Johnson Korrnell Academy (Korrnell siang-gí tiong-sió-ha̍k)

Tāi-chiòng ūn-su

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
 • Tâi-oân ko-sok thih-lō͘ Sin-tek chām
 • Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-sòaⁿ Tek-pak chām
 • Tâi-oân Thih-lō͘ La̍k-ka-sòaⁿ La̍k-ka chām
 • Sin-tek Kheh-ūn
 • Hô-thài Kheh-ūn Tek-pak sòaⁿ
 • Tiong-san ko-sok kong-lō͘ Tek-pak kau-liû-tō
 • Tâi-it-sòaⁿ :Tiong-hôa-lō͘
 • Tâi-la̍k-cha̍p-it-sòaⁿ:Se-pin khoài-sok kong-lō͘
 • Koān-tō͘ 117:Chū-kiông-lō͘
 • Koān-tō͘ 118:Tiong-chèng-lō͘
 • Koān-tō͘ 120:Hok-heng-lō͘, Tang-heng-lō͘

Chham-khó chu-liāu

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
 1. Pî-Hái-Kí-Iû, Ū Éng-hô , 1697 nî, kì-chài:'Chū Tek-chhàm khit Lâm-khàm, pat-kiú-si̍p lí, put-kiàn it-jîn it-ok, kiû it-sū chiū-ìm put-tit .... hui jîn-lūi só͘ gî-chì iā. '

Gōa-pō͘ liân-kiat

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tek-pak chhī-kong-só͘ choân-kiû chu-sìn bāng Archived 2020-11-05 at the Wayback Machine.