"tóng-àn:Atle Selberg.jpg" 的全域使用狀況

跳至導覽 跳至搜尋

此頁面顯示檔案在其他 wiki 被使用的狀況,您也可以在檔案的描述頁面底端找到這些資訊。

尋討全域文件使法
tóng-àn:Atle Selberg.jpg
Khoàⁿ (chêng 50 hāng) (āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

af.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

ar.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

azb.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

bar.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

bg.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

ca.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

cs.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

da.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

de.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

en.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

es.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

eu.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

fa.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

fi.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

fr.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

gl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

he.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

hu.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

hy.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

it.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

ja.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

ko.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

my.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

nl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

nn.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

no.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

pl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

pms.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

pnb.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

pt.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

Khoàⁿ (chêng 50 hāng) (āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).