Choán-ia̍h kò͘-chiòng

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi cache lâi--ê, tī 2020-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 2) 18:52 keng-sin--koè.

Í-hā ê choán-ia̍h liân kàu bô chûn-chāi ê ia̍h.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng) (āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. 11 go̍eh 31 ji̍tpian-siá) → 11 goe̍h 31 ji̍t
 2. Tong-keng 180-tō͘ sòaⁿpian-siá) → 180-tō͘ keng-sòaⁿ
 3. Se-keng 180-tō͘ sòaⁿpian-siá) → 180-tō͘ keng-sòaⁿ
 4. 2 go̍eh 31 ji̍tpian-siá) → 2 goe̍h 31 ji̍t
 5. 4 go̍eh 31 ji̍tpian-siá) → 4 goe̍h 31 ji̍t
 6. 6 go̍eh 31 ji̍tpian-siá) → 6 goe̍h 31 ji̍t
 7. 9 go̍eh 31 ji̍tpian-siá) → 9 goe̍h 31 ji̍t
 8. Kong-lō͘ 399 (Arkansas)pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 399
 9. Arkansas Highway 399pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 399
 10. Highway 399 (Arkansas)pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 399
 11. Kong-lō͘ 400 (Arkansas)pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 400
 12. Arkansas Highway 400pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 400
 13. Highway 400 (Arkansas)pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 400
 14. Kong-lō͘ 463 (Arkansas)pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 463
 15. Arkansas Highway 463pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 463
 16. Highway 463 (Arkansas)pian-siá) → Arkansas Kong-lō͘ 463
 17. Atur, Dordognepian-siá) → Atur
 18. Barisal Koánkhupian-siá) → Barisal Koán-khu
 19. Barisal Koán khupian-siá) → Barisal Koán-khu
 20. Bars, Dordognepian-siá) → Bars
 21. Beauronne, Dordognepian-siá) → Beauronne
 22. Beckham-kūnpian-siá) → Beckham Kūn
 23. Bergerac, Dordognepian-siá) → Bergerac
 24. Besse, Dordognepian-siá) → Besse
 25. Biron, Dordognepian-siá) → Biron
 26. Bland-kūnpian-siá) → Bland Kūn
 27. Bogor-chhīpian-siá) → Bogor
 28. Bouillac, Dordognepian-siá) → Bouillac
 29. Equisetalespian-siá) → Bo̍k-che̍k-bo̍k
 30. Brantôme, Dordognepian-siá) → Brantôme
 31. Buckingham-kūnpian-siá) → Buckingham Kūn
 32. Burnett-kūnpian-siá) → Burnett Kūn
 33. Bussac, Dordognepian-siá) → Bussac
 34. Bé-gêpian-siá) → Bóe-gê
 35. Bō͘-chí (kan-chi)pian-siá) → Bō͘-chí
 36. 戊子pian-siá) → Bō͘-chí
 37. Calès, Dordognepian-siá) → Calès
 38. Campagne, Dordognepian-siá) → Campagne
 39. Cape May-kūnpian-siá) → Cape May Kūn
 40. Celles, Dordognepian-siá) → Celles
 41. Chalais, Dordognepian-siá) → Chalais
 42. Charlevoix-kūnpian-siá) → Charlevoix Kūn
 43. Chavagnac, Dordognepian-siá) → Chavagnac
 44. Chelan-kūnpian-siá) → Chelan Kūn
 45. Chesil soa-po͘pian-siá) → Chesil Soa-po͘
 46. Chittenden-kūnpian-siá) → Chittenden Kūn
 47. Churchill-kūnpian-siá) → Churchill Kūn
 48. Châtres, Dordognepian-siá) → Châtres
 49. Chúi-chháupian-siá) → Chúi-seng si̍t-bu̍t
 50. Clarendon-kūnpian-siá) → Clarendon Kūn

Khoàⁿ (chêng 50 hāng) (āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).