Iōng-chiá ê kòng-hiàn

54.162.253.34 ê kòng-hiàn(thó-lūn | hong-só kì-lio̍k | ap-ló͘ | kì-lio̍k | 濫用日誌
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 21:27:Vituzzu (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 54.162.0.0/16 (2020-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k) 21:27 kàu kî., 僅限匿名使用者) (Amazon web services, including several abused open proxies
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.