Iōng-chiá ê kòng-hiàn

54.158.125.71 ê kòng-hiàn(thó-lūn | hong-só kì-lio̍k | Ap-ló͘ | kì-lio̍k | 濫用日誌
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 5) 10:45:Masti (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 54.158.0.0/16 (2017-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì) 10:45 到期,僅限匿名使用者) (Open proxy: +LTA)
Chhoē chhut kòng-kiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.