"Arkansas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
 
== Tē-hō-miâ ==
Arkansas ê miâ gí-goân siōng kap lēng-gōa chi̍t chiu [[Kansas]] ū kâng-khoán ê sêng-hun, lóng sī tùi [[Kansa]] pō͘-cho̍k só͘ hō--lâi. ''Arkansas'' pún-sin sī [[Hoat-gí]] tùi Quapaw-ōe ê ''akakaze'' chio̍hchioh--lâi, goân-té ì-sù sī "khe-bóe ê lâng", nā Sioux-ōe mā ū kóng ''akakaze'', ì-sù sī "lâm hong ê lâng".
 
Bí-kok kok-hōe pat gī-lūn ''Arkansas'' ê jī bóe ''s'' sī-m̄-sī bô hoat-im, 1881 nî, in koat-tēng koan-hong sú-iōng mài hoat ê ho͘-im /ˈɑrkənsɔː/.
匿名使用者

Sûn-lám me-niú