"1926 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
== Chhut-sì ==
* [[2 goe̍h 11 ji̍t]]: [[Leslie Nielsen]], Canada ián-oân.
* [[3 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Alan Greenspan]], Bí-kok keng-chè-ha̍k-ka. Liân-pang Chún-pī Chú-se̍k.
* [[3 goe̍h 31 ji̍t]]: [[John Fowles]], Liân-ha̍p Ông-kok chok-ka.
* [[4 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Virgil Ivan Grissom]], Bí-kok thài-khong-jîn.
* [[4 goe̍h 21 ji̍t]]: [[Elizabeth 2-sè]], Liân-ha̍p Ông-kok chèng-tī-chiá. Liân-ha̍p Ông-kok Kun-chú.
* [[4 goe̍h 22 ji̍t]]: [[James Stirling]], Liân-ha̍p Ông-kok kiàn-tio̍k-su.
* [[6 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Marilyn Monroe]], Bí-kok ián-oân.
* [[6 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Andy Griffith]], Bí-kok ián-oân.
* [[6 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Tony Mazzocchi]].
* [[6 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Kayano Sigeru]]
* [[6 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Ngô͘ Iāu-têng]], khì-gia̍p-ka.

Sûn-lám me-niú