"Pī-soè-káng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Pī-soè-káng''' (Eng-gí: ''{{lang|en|Tax Haven}}''), á-sī '''pī-soè thian-tông''' ([[Hoat-gí]]: ''{{lang|fr|paradis fiscal}}'') tong-siông sī chi̍t-koá [[soè-lu̍t]] (稅率) khah-kè sìm-chí m̄-bián la̍p-soè--ê kok-ka iah-sī té-kui. Pī-soè-káng tong-siông sī khah khiàm chu-goân--ê [[tó-kok|tó-sū kok-ka]] iah-sī tē-khu. Ūi-tio̍h khip goā-lâi chu-kim, in iōng khah kè--ê soè-lu̍t sīm-chí [[bián-soè]] (免稅) lâi khip-ín [[khì-gia̍p]] iah-sī kok-jîn ti hia khui kong-si iah-sī [[hoat-jîn]]. In ē-tàng m̄-bián hō͘ chèng-hú khioh khah chē--ê soè, ē-tàng [[chiat-soè]] (節稅, ha̍p-hoat siám soè-kim) iah-sī hui-hoat [[lāu-soè]].
 
[[category:châi-chèng]]

Sûn-lám me-niú