"Thih-khì Sî-tāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sin ia̍h: thumb|260px|Kó͘-chá [[Tiâu-sián ê Sin-lô-kok chè-chō ê thih-kah.]] '''Thih-khì Sî-tāi''' sī sī jîn-lūi [[bûn-hò...)
 
'''Thih-khì Sî-tāi''' sī sī [[jîn-lūi]] [[bûn-hòa]] hoat-tián ê chi̍t-ê kai-tōaⁿ. Tī Thih-khì Sî-tāi, jîn-lūi lī-iōng [[thih]] lâi chè-chō [[khì-khū]]. Chhin-chhiūⁿ [[Ji̍t-pún]] ê [[Yayoi Sî-tāi]] chham [[Tiong-kok]] ê [[Chiàn-kok Sî-tāi]] lóng-sī thih-khì bûn-hòa.
 
Tī [[khó-kó͘-ha̍k ]]ê [[saⁿ-tāi-hoat]] lāi-bīn, [[Thih-khì Sî-tāi]] it-poaⁿ tòe-tī [[Chheⁿ-tâng Sî-tāi]] ê bóe-āu, jî-chhiáⁿ iàu-bô bêng-hián ê liáu-kiat, ū-kóa bûn-hòa koh hoat-tián-chhut liān-chè [[kǹg-thih]] ê ki-su̍t.
 
[[Category:Le̍k-sú]]

Sûn-lám me-niú