"Ò-tē-lī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~
|Siú-to͘ = [[Wien]]
}}
'''Ò-tē-lī''' (奧地利), í-chá mā kiò '''Ò-thài-lī''' (澳太利), choân-miâ '''Ò-tē-lī Kiōng-hô-kok''' ([[Tek-gí]]: ''Republik Österreich''), tī tiong [[Europa]] ê [[kok-ka]], iû 9 ê ''[[Bundesland]]'' chó͘ [[liân-pang]]. Tang-kok bô hái-hoāⁿ, pak-pêng ū [[Tek-kok]], [[Česko]]; tang-pêng ū [[Slovakia]], [[Magyar-kok]]; lâm-pêng ū [[Slovenia]], [[Italia]]; sai-pêng ū [[Sūi-se]], [[Liechtenstein]].
 
'''Ò-tē-lī Kiōng-hô-kok''' ([[Tek-gí]]: ''Republik Österreich''), tī tiong [[Europa]] ê [[kok-ka]], iû 9 ê ''[[Bundesland]]'' chó͘ [[liân-pang]]. Tang-kok bô hái-hoāⁿ, pak-pêng ū [[Tek-kok]], [[Česko]]; tang-pêng ū [[Slovakia]], [[Magyar-kok]]; lâm-pêng ū [[Slovenia]], [[Italia]]; sai-pêng ū [[Sūi-se]], [[Liechtenstein]].
 
Tī [[Sèng Roma Tè-kok]] sî-tāi, in-ūi chia sī tī tè-kok ê tang-pêng, só͘-í hō-chò '''Tang-kok''' (Tek-gí: ''Österreich'').
匿名使用者

Sûn-lám me-niú